logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR VIII/42/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019

UCHWA艁A NR VIII/42/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1
Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 1.000.000,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 1.000.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 756.700,00 z艂
rozdzia艂 80115 Technika o kwot臋 585.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwot臋 445.666,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 17.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 80.000,00 z艂
搂 4300 Zakup pozosta艂ych us艂ug o kwot臋 25.000,00 z艂
搂 6050 Wydatki inwestycyjne o kwot臋 17.334,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
rozdzia艂 80117 Bran偶owe szko艂y I i II stopnia o kwot臋 57.000,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwot臋 40.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 17.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia o kwot臋 35.200,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 2.700,00 z艂
搂 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 3.000,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w o kwot臋 6.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4300 Zakup pozosta艂ych us艂ug o kwot臋 16.000,00 z艂
搂 4510 Op艂aty na rzecz bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 2 500,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
rozdzia艂 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwot臋 74.500,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwot臋 30.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 25.500,00 z艂
搂 4300 Zakup pozosta艂ych us艂ug o kwot臋 9.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
rozdzia艂 80152 Specjalna organizacja nauki o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwot臋 5.000,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 243.300,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy o kwot臋 243.300,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy o kwot臋 243.300,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwot臋 186.923,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 26.914,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na fundusz pracy o kwot臋 1.915,00 z艂
搂 4220 Zakup 艣rodk贸w 偶ywno艣ci o kwot臋 16.873,00 z艂
搂 4440 Odpisy na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych o kwot臋 10.675,00 z艂

搂 2
Zwi臋ksza si臋 planowany deficyt bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 1.000.000,00 z艂.

搂 3

殴r贸d艂em pokrycia zwi臋kszonego deficytu b臋d膮 zwi臋kszone przychody o kwot臋 1.000.000,00 z艂 w 搂 957 - Nadwy偶ki z lat ubieg艂ych.

搂 4

Wysoko艣膰 planowanych dochod贸w bud偶etowych po zmianie wynosi : 50.419.104,48 z艂
Wysoko艣膰 planowanych wydatk贸w bud偶etowych po zmianie wynosi : 51.580.635,55 z艂
Wysoko艣膰 deficytu po zmianie wynosi: 1.161.531,07 z艂


搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicz膮cy Rady Powiatu

Jacek Pawlus
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-07-09 11:47:05
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-09 11:47:05
Liczba wy艣wietle艅 : 654licznik odwiedzin: 14929052