logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 14/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.Protok贸艂 nr 14/2019
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia do realizacji i finansowania w 2019 r. projektu pn. "Gotowi do drogi". Piotr Kowalski wyja艣ni艂 na czym polega realizacja projektu. Celem projektu jest zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego w tym dzieci
i m艂odzie偶y poprzez wdro偶enie dzia艂a艅 edukacyjnych zwi膮zanych
z bezpiecze艅stwem w ruchu drogowym oraz upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego. Projekt b臋dzie realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r. na terenie wszystkich gmin powiatu pyrzyckiego. W tym czasie zostan膮 przeprowadzone akcje informacyjne
i szkoleniowe dla dzieci i m艂odzie偶y: W艂膮cz my艣lenie i b膮d藕 bezpieczny, Turniej bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym, Bezpieczne wakacje, Festyn - aby by艂o bezpiecznie, B膮d藕 widoczny - b膮d藕 bezpieczny. Na sfinansowanie projektu Minister Spraw Wewn臋trznych i Administracji przekaza艂 dotacj臋 w wysoko艣ci 25 tys. z艂,
a Wojew贸dzki O艣rodek Ruchu Drogowego dotacj臋 w wysoko艣ci 10 tys. z艂. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 482 z艂 przeznaczon膮 dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-05-28 08:32:02
Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-28 08:32:02
Liczba wy艣wietle艅 : 553licznik odwiedzin: 13419220