logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2018-2023
Uchwa艂a nr 29/2019 z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z dr贸g i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a nr 29/2019
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z dr贸g
i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w zwi膮zku z art. 130 a ust. 10 i 10 f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze zmianami) oraz przepisami rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozci膮gni臋cia stosowania przepis贸w ustawy o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1016) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
W ramach gospodarowania nabytym mieniem Powiatu Pyrzyckiego - Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego ustala nast臋puj膮cy tryb post臋powania z pojazdami przej臋tymi na w艂asno艣膰 Powiatu na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym:
1) po uprawomocnieniu si臋 postanowienia s膮du orzekaj膮cego przepadek pojazdu na rzecz Powiatu dokonuje si臋 jego zaksi臋gowania w ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych na podstawie odpowiednich dokument贸w, a po sprzeda偶y lub demonta偶u wyksi臋gowuje si臋 pojazd
z ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych - wykonanie zadania powierza si臋 dyrektorom Wydzia艂u Organizacyjno-Prawnego i Wydzia艂u Finansowego,
2) na podstawie sporz膮dzonej przez rzeczoznawc臋 oceny technicznej i wyceny dokonuje si臋 zakwalifikowania pojazdu do sprzeda偶y lub zniszczenia - wykonanie zadania powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji,
3) pojazd, kt贸rego stan techniczny na podstawie oceny technicznej kwalifikuje go wy艂膮cznie do zniszczenia, przeznacza si臋 do demonta偶u i przekazuje si臋 go do stacji demonta偶u pojazd贸w, z kt贸r膮 podpisana zosta艂a umowa na 艣wiadczenie us艂ug demonta偶u pojazd贸w usuni臋tych z dr贸g powiatu pyrzyckiego - wykonanie zadania powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji,
4) pojazd, kt贸rego stan techniczny pozwala na u偶ytkowanie w ruchu drogowym mo偶e pozosta膰 w ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych Powiatu,
5) pozosta艂e pojazdy podlegaj膮 likwidacji w trybie przewidzianym w rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozci膮gni臋cia stosowania przepis贸w ustawy
o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji - wykonanie zadania powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u Organizacyjno-Prawnego.

搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorom Wydzia艂u Organizacyjno-Prawnego, Wydzia艂u Finansowego i Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 3.
Traci moc uchwa艂a nr 62/2016 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z dr贸g i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-05-24 12:11:21
Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-24 12:11:21
Liczba wy艣wietle艅 : 587licznik odwiedzin: 13394939