logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR VI/33/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok 2019聽planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i聽plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki

UCHWA艁A NR VI/33/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok 2019聽planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i聽plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz., 995 ze zm.), art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz 搂 7 i 搂 8 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 136) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.
Ustala si臋 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki na rok 2019.

搂 2.
1.Ze 艣rodk贸w okre艣lonych w 搂 1 dofinansowane b臋d膮 nast臋puj膮ce formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikaj膮ce z potrzeb szk贸艂:
1)kszta艂cenie na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych nadaj膮cych uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu pobierane przez szko艂y wy偶sze i plac贸wki kszta艂cenia nauczycieli;
2)udzia艂 nauczycieli w seminariach, konferencjach, wyk艂adach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez plac贸wki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, kt贸rych zadania statutowe obejmuj膮 doskonalenie zawodowe nauczycieli, na podstawie skierowa艅 przez dyrektora szko艂y;
3)wspomaganie szk贸艂 i plac贸wek oraz sieci wsp贸艂pracy i samokszta艂cenia dla nauczycieli, prowadzone przez plac贸wki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
4)koszty druku i dystrybucji materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych.
2.Ustala si臋 maksymalne kwoty w 2019 r. na dofinansowanie op艂at za doskonalenie zawodowe nauczycieli, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli, tj.:
1)w przypadku studi贸w podyplomowych - w wysoko艣ci do 1200 z艂 za semestr;
2)w przypadku kurs贸w kwalifikacyjnych - w wysoko艣ci do 700 z艂;
3)w przypadku kurs贸w i innych form ni偶 wskazane w ust. 1 pkt 2 i 3, warsztat贸w, seminari贸w i konferencji - w wysoko艣ci do 500 z艂;
4)w przypadku koszt贸w druku i dystrybucji materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych - do 100%.

搂 3.
1.Wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych zaplanowanych w bud偶ecie powiatu na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2019 wyodr臋bnione w wysoko艣ci 0,8% planowanych rocznych 艣rodk贸w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wynosi og贸艂em 44494,77 z艂.
2.艢rodki, o kt贸rych mowa w 搂 3 ust. 1 mog膮 by膰 wykorzystane wy艂膮cznie na formy doskonalenia zawodowego okre艣lone 搂 2 ust. 1.
3.Podzia艂 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w 搂 3 ust. 1 na poszczeg贸lne szko艂y i plac贸wki przedstawia si臋 nast臋puj膮co:
1)Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach - 11 483,39 z艂;
2)Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach - 17 392,00 z艂;
3)Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach - 11 927,00 z艂;
4)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach - 3 692,38 z艂;
5)wysoko艣膰 艣rodk贸w 艂膮cznie - 44 494,77 z艂.

搂 4.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-05-10 10:22:27
Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-10 10:22:27
Liczba wy艣wietle艅 : 739licznik odwiedzin: 14929070