logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR VI/32/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie w聽sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w聽Pyrzycach

UCHWA艁A NR VI/32/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie w聽sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w聽Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w zwi膮zku z art. 42 ust. 4 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 i 2219, z 2019 r., poz. 492) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:聽

搂 1. Nadaje si臋 Statut Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach w brzmieniu stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do niniejszej uchwa艂y.聽

搂 2. Z dniem wej艣cia w 偶ycie niniejszego statutu traci moc obowi膮zuj膮c膮 dotychczasowy Statut Szpitala Powiatowego w Pyrzycach uchwalony przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego uchwa艂膮 nr XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., zmieniony uchwa艂膮 nr XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. i uchwa艂膮 nr XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.聽

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF606 KB POBIERZza艂膮cznik2019-05-10 10:04:08672

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-05-10 10:03:57
Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-10 10:03:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1012licznik odwiedzin: 14929004