logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR V/29/19 z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019

UCHWA艁A NR V/29/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12,pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co nast臋puje:

搂 1.Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 274.086,00 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacja zada艅 w艂asnych o kwot臋 274.086,00 z艂
w tym:
dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 274.086,00 z艂
rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 274.086,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2920.Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 274.086,00 z艂

搂 2.Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 1.241.617,07 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 348.309,81 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 348.309,81 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 348.309,81 z艂
Starostwo Powiatowe ,,Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy'
搂 6057.Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 339.029,38 z艂
搂 4177.Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 9.280,43 z艂
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 552.028,05 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 552.028,05 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 552.028,05 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6667.Zwroty dotacji oraz p艂atno艣ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt贸rych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale偶nie lub w nadmiernej wysoko艣ci, dotycz膮ce wydatk贸w maj膮tkowych o kwot臋 552.028,05 z艂
- wydatki zwi膮zane z realizacja zada艅 w艂asnych o kwot臋 67.193,21 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 67.193,21 z艂
rozdzia艂 80195 pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 67.193,21 z艂
Starostwo Powiatowe ,,Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorz膮dowego Pyrzyce +'
搂 4017.Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 62.000, z艂
搂 4117.Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4127.Sk艂adki na fundusz pracy o kwot臋 193,21 z艂
- wydatki zwi膮zane z realizacja zada艅 w艂asnych o kwot臋 274.086,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 232.218,89 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 232.218,89 z艂
Starostwo Powiatowe ,,Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy'
搂 6059.Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 226.718,31 z艂
搂 4179.Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 5.130,01 z艂
搂 4219.Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 352,57 z艂
搂 4309.zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 18,00 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 41.867,11 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 41.867,11 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6050.Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 41.867,11 z艂

搂 3.Wysoko艣膰 planowanych dochod贸w bud偶etowych po zmianie wynosi 48.218.539,34 z艂, a wydatk贸w 48.380.070,41 z艂

搂 4.Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 967.531,07 z艂 w 搂 957 Nadwy偶ki z lat ubieg艂ych.

搂 5.Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Przewodnicz膮cy Rady

Jacek Pawlus

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-03-27 10:28:34
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-27 10:28:34
Liczba wy艣wietle艅 : 862licznik odwiedzin: 14929016