logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 7/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.Protok贸艂 nr 7/2019
z dnia 20 lutego 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2019 r. Wioletta Le艣niewska przewodnicz膮ca komisji konkursowej poprosi艂a Zarz膮d o wprowadzenie autopoprawki polegaj膮cej na zmianie niekt贸rych kwot zapisanych w projekcie uchwa艂y. Zarz膮d wys艂ucha艂 uzasadnienia i zaakceptowa艂 proponowane zmiany. Uchwa艂a,
z naniesionymi zmianami, zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Do komisji zosta艂a powo艂ana Ewa G膮siorowska-Naw贸j i Marek Kiba艂a. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczenia ich do dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Kategori臋 dr贸g gminnych uzyskaj膮 trzy odcinki dotychczasowych dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad.5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na usuni臋cie drzew. Wniosek dotyczy艂 dw贸ch drzew rosn膮cych przy budynku Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach, przy ul. Niepodleg艂o艣ci. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z uzasadnieniem i wyrazi艂 zgod臋 na usuni臋cie tych drzew. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-03-21 12:02:08
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-21 12:02:08
Liczba wy艣wietle艅 : 630licznik odwiedzin: 13394685