logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR IV/25/19 z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia


UCHWA艁A NR IV/25/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami), art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190) oraz 搂 6 ust. 1, 3, 4
i 5 Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala,
co nast臋puje:

搂 1.
Powo艂uje si臋 Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach na okres 4 lat w sk艂adzie:
1) przewodnicz膮ca - Ewa G膮siorowska-Naw贸j;
2) cz艂onkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego - Justyna 艁yjak;
b) przedstawiciele wy艂onieni przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego:
- Danuta Bartk贸w,
- Anna Benka,
- Aleksandra Hawryluk,
- Dominika Masternak,
- Ewelina Michalczyk,
- Stanis艂aw Wudarczyk.

搂 2.
Zwo艂uje si臋 pierwsze posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach na dzie艅 12 marca 2019 r.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY
JACEK PAWLUS

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-02-21 07:25:28
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-21 07:25:28
Liczba wy艣wietle艅 : 867licznik odwiedzin: 14928929