logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR IV/19/19 z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany w powo艂anych sk艂adach osobowych sta艂ych komisji rady

UCHWA艁A NR IV/19/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany w powo艂anych sk艂adach osobowych sta艂ych komisji rady

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz 搂44 ust. 1 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rad y Powiatu w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r., uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r., uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r., uchwa艂膮 Nr XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchwa艂膮 Nr II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r., uchwa艂膮 Nr II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. oraz uchwa艂膮 nr XLVI/218/18 z dnia 28 wrze艣nia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5, poz. 36 zmiany: z 2001 r. Nr 36, poz. 843 i Nr 50, poz. 1350, z 2003 r. Nr 38 poz. 590, z 2010 r. Nr 57 poz. 1141, Nr 134 poz. 2697, z 2015 r. poz. 147 oraz z 2018 r. poz. 4917) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.W Uchwale Nr II/12/18 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady, dokonuje si臋 nast臋puj膮cych zmian:
1. W 搂 1 ust. 1 uchyla si臋 pkt 1i dodaje si臋 pkt. 13 w brzmieniu "Dykiert Ireneusz";
2. W 搂 1 ust. 2 uchyla si臋 pkt 7 i dodaje si臋 pkt 10 w brzmieniu "Jagie艂艂o Dariusz".


搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-02-21 07:20:29
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-21 07:20:29
Liczba wy艣wietle艅 : 883licznik odwiedzin: 14929042