logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018聽r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019

UCHWA艁A NR III/15/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 grudnia 2018聽r.


w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349 i 1432 ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2019 rok w wysoko艣ci 47.808.993,33 z艂
z tego:
1.dochody bie偶膮ce 46.676.595,09 z艂
w tym:
1)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 40.854.348,09 z艂
2)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.816.447,00 z艂
3)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 5.800,00 z艂
2.dochody maj膮tkowe 1.132.398,25 z艂
w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 1.132.398,25 z艂

搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2018 w wysoko艣ci 47.002.993,34 z艂
z tego:
1.wydatki bie偶膮ce 43.343.519,35 z艂
w tym:
1)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 37.521.272,35 z艂
2)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.816.447,00 z艂
3)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 5.800,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2.wydatki maj膮tkowe 3.659.473,99 z艂
w tym:
1)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 3.659.473,99 z艂

搂 3. Ustala si臋 planowan膮 nadwy偶k臋 bud偶etu w kwocie 806.000,00 z艂 kt贸ra zostanie przeznaczona na:
1)sp艂at臋 rat kredyt贸w w kwocie 146.000,00 z艂
2)wykup papier贸w warto艣ciowych (obligacji) w kwocie 660.000,00 z艂.

搂 4. Ustala si臋 przychody bud偶etu w wysoko艣ci 440.000,00 z艂 i rozchody bud偶etu powiatu w kwocie 1.246.000,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 13.

搂 5. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy:
1)og贸ln膮 w wysoko艣ci 274.530,00 z艂
2)celow膮 w wysoko艣ci 83.500,00 z艂 z przeznaczeniem na:
a)realizacj臋 zada艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego w kwocie 83.500,00 z艂,
搂 6. Ustala si臋 limit zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w
i po偶yczek zaci膮ganych na sfinansowanie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000,00 z艂.

搂 7. Ustala si臋 dotacje dla jednostek spoza sektora finans贸w publicznych w wysoko艣ci 4.732.925,20 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9.

搂 8. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 402.345,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.

搂 9. Ustala si臋 dochody i wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 wykonywanych na podstawie porozumie艅 (um贸w) miedzy jednostkami samorz膮du terytorialnego - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10.

搂 10. Ustala si臋 dochody i wydatki planowane na realizacj臋 przez Powiat, ustawy o publicznym transporcie drogowym - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 11.

搂 11. Ustala si臋 dochody, o kt贸rych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 艣rodowiska ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.799 ze zm.) i wydatki na zadania okre艣lone w art. 400a w zw. z art. 403 ust.1 ww. ustawy - zgodnie z za艂膮cznikiem 12.

搂 12. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
1)zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000,00 z艂,
2)dokonywania zmian w planie wydatk贸w:
a)uposa偶enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)maj膮tkowych,
c)dotacji z bud偶etu powiatu,
z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂am klasyfikacji bud偶etowej,
3)przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w,
4)udzielania w roku bud偶etowym po偶yczek do kwoty 500.000 z艂,
5)lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
6)zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 800.000,00 z艂,

搂 13. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 14. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega og艂oszeniu:
1)w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
2)na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP1097.4 KB POBIERZza艂膮czniki2018-12-28 14:28:28650

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-28 13:53:30
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-28 13:53:30
Liczba wy艣wietle艅 : 1306licznik odwiedzin: 14929000