logo
logo
Programy dot. zada艅 publicznych » Program Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych
POWIATOWY PROGRAM DZIA艁A艃 NA RZECZ OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM NA LATA 2016-2021Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XX/102/16
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2016 r.POWIATOWY PROGRAM DZIA艁A艃 NA RZECZ OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM NA LATA 2016-2021I. Charakterystyka obszaru dzia艂a艅.

Powiat Pyrzycki po艂o偶ony jest w po艂udniowo-zachodniej cz臋艣ci wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, w odleg艂o艣ci 46 km od Szczecina i 150 km od Berlina.
Powiat ma charakter typowo rolniczy i prawie 80% jego powierzchni stanowi膮 u偶ytki rolne, jest to obszar typowo wiejski s艂abo rozwini臋ty pod wzgl臋dem gospodarczym i spo艂ecznym, kt贸rego cechami dominuj膮cymi s膮 bezrobocie i bieda.
Obejmuje sze艣膰 gmin: Pyrzyce, Lipiany, Przelewice, Warnice, Kozielice i Bielice.
Na jego terenie znajduj膮 si臋 dwa miasta: Pyrzyce i Lipiany. Stolic膮 powiatu jest miasto Pyrzyce.
Niepe艂nosprawno艣膰 dotyka mieszka艅c贸w naszego globu, bez wzgl臋du na miejsce zamieszkania, wiek, wykszta艂cenie, pochodzenie czy te偶 status spo艂eczny. Wed艂ug danych zebranych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, w Polsce 艣rednio co si贸dmy obywatel jest osob膮 niepe艂nosprawn膮, w tym co dziewi膮ty Polak ma stwierdzon膮 niepe艂nosprawno艣膰 prawnie.

Najbardziej aktualne dane, a przy tym obejmuj膮ce mo偶liwie pe艂n膮 zbiorowo艣膰 os贸b niepe艂nosprawnych w Polsce dostarcza Narodowy Spis Powszechny z 2011 r.
W przeprowadzonym w 2011 roku spisie powszechnym zbiorowo艣膰 os贸b niepe艂nosprawnych zosta艂a podzielona na 2 podstawowe grupy:
1. osoby niepe艂nosprawne prawnie, tj. takie, kt贸re posiada艂y odpowiednie, aktualne orzecze nie wydane przez organ do tego uprawniony;
2. osoby niepe艂nosprawne tylko biologicznie, tj. takie, kt贸re nie posiada艂y orzeczenia, ale mia艂y (odczuwa艂y) ca艂kowicie lub powa偶nie ograniczon膮 zdolno艣膰 do wykonywania czynno艣ci podstawowych stosownie do swojego wieku. Uzyskane w ramach NSP2011 wyniki s膮 niedoszacowane, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie niepe艂nosprawnych m臋偶czyzn i kobiet, w miastach i na wsi oraz w zani偶onych odsetkach os贸b niepe艂nosprawnych w relacji do og贸lnej liczby ludno艣ci (dobrowolno艣膰 odpowiedzi dotycz膮cych niepe艂nosprawno艣ci mog艂a spowodowa膰 odmow臋 udzielenia odpowiedzi). Wyniki spisu ludno艣ci w 2011 r. wykaza艂y wst臋pnie, 偶e liczba os贸b, kt贸re zadeklarowa艂y ograniczenie zdolno艣ci do wykonywania zwyk艂ych czynno艣ci podstawowych dla swojego wieku i/lub posiada艂y wa偶ne orzeczenie kwalifikuj膮ce je do zaliczenia do zbiorowo艣ci os贸b niepe艂nosprawnych stanowi艂a 12,2% ludno艣ci wojew贸dztwa, wobec 13,7% w 2002 r. Odsetek os贸b deklaruj膮cych niepe艂nosprawno艣膰 w wojew贸dztwie nie odbiega艂 w 2011 r. od poziomu krajowego, ale charakteryzowa艂 si臋 mniejszym ni偶 艣rednia w kraju spadkiem w stosunku do 2002 r. (o 1,5 pkt proc. wobec 2,1 pkt proc).
W przeliczeniu na 1000 mieszka艅c贸w liczba os贸b niepe艂nosprawnych w wojew贸dztwie zachodniopomorskim by艂a to偶sama ze 艣redni膮 dla kraju i wynosi艂a 121,9. Analogiczny wska藕nik w 2002 roku wynosi艂 odpowiednio 137,5 w Zachodniopomorskiem 142,8 w kraju. Spadek og贸lnej liczby os贸b niepe艂nosprawnych jest wypadkow膮 r贸偶nokierunkowych zmian w poszczeg贸lnych kategoriach os贸b niepe艂nosprawnych. W okresie mi臋dzyspisowym odnotowano zmniejszenie liczby os贸b niepe艂nosprawnych prawnie, przy wzro艣cie liczby os贸b niepe艂nosprawnych tylko biologicznie we wszystkich analizowanych grupach ludno艣ci.

Cz臋sto艣膰 wyst臋powania niepe艂nosprawno艣ci w艣r贸d os贸b do 15 roku 偶ycia w przeliczeniu na 1000 mieszka艅c贸w wynosi艂a w 2011 r. na Pomorzu Zachodnim 25,9 os贸b, za艣 w kraju 21,9 os贸b. Znacz膮co wy偶sze wska藕niki niepe艂nosprawno艣ci obserwuje si臋 w艣r贸d os贸b powy偶ej 15 roku 偶ycia, kt贸re w 2011 wynosi艂y odpowiednio 94 os./1000 mieszka艅c贸w w wojew贸dztwie zachodniopomorskim i 91,6 os./1000 mieszka艅c贸w w kraju.


Osoby niepe艂nosprawne w powiecie pyrzyckim w 2014 roku, na podstawie wska藕nik贸w cz臋sto艣ci niepe艂nosprawno艣ci - wg GUS

a) ludno艣膰 og贸艂em w powiecie 39.486 os贸b, w tym :
- osoby w wieku 15 lat i wi臋cej 33.466 os贸b
- dzieci do 14 roku 偶ycia 6.020 os贸b
b) osoby niepe艂nosprawne 3.147 os贸b, w tym :
- osoby w wieku 15 lat i wi臋cej 3.146 os贸b
- dzieci do 14 roku 偶ycia 156 os贸b.


Wykaz instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim:

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym, ko艂o w Pyrzycach,
2) Polski Zwi膮zek Niewidomych Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
3) Polski Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
4) Stowarzyszenie Os贸b Niepe艂nosprawnych i ich Przyjaci贸艂 "Silni Razem",
5) Stowarzyszenie "Fabryka Dobrego Czasu",
6) Polski Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w Oddzia艂 Terenowy w Lipianach,
7) Zwi膮zek Emeryt贸w i Rencist贸w Po偶arnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Ko艂o w Pyrzycach,
8) Zwi膮zek Inwalid贸w Wojennych, Oddz. Terenowy w Lipianach,
9) Polski Komitet Pomocy Spo艂ecznej Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
10) Stowarzyszenie Emeryt贸w i Rencist贸w Resortu Spraw Wewn臋trznych RP w Pyrzycach,
11) Stowarzyszenie Chorych na Cukrzyc臋, Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
12) Stowarzyszenie Polak贸w Poszkodowanych przez III Rzesz臋, Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
13) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach,
14) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach,
15) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Lipianach,
16) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Przelewicach,
17) O艣rodek pomocy Spo艂ecznej w Warnicach,
18) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kozielicach,
19) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Bielicach,
20) Niepubliczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Sp贸艂ka z o.o. w Pyrzycach,
21) Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ "Multimed" w Pyrzycach,
22) Samodzielny Publiczny ZOZ Lipiany ul. My艣liborska 3,
23) Samodzielny Publiczny ZOZ Przelewice 98,
24) Samodzielny Gminny ZOZ Warnice 38,
25) Niepubliczny ZOZ Bielice ul. Jana Paw艂a II 34.


Instytucje o zasi臋gu powiatowym:
26) Szpital Powiatowy w Pyrzycach,
27) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,
28) Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Pyrzycach,
29) Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach,
30) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyrzycach,
31) Powiatowy Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach,
32) Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie,
33) Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie,
34) O艣rodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie,
35) Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek"w Nowielinie,
36) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Nowielinie,
37) 艢rodowiskowy Dom Samopomocy w Miel臋cinie,
38) Specjalny O艣rodek Szkolno -Wychowawczy w Pyrzycach.

II. Formy niezb臋dne do prawid艂owej realizacji zada艅 skierowanych do os贸b niepe艂nosprawnych.
1. Koordynacyja Programu
a) zapewnienie na poziomie powiatu sprawnej koordynacji dzia艂a艅,
b) zapewnienie przekazu informacji.

2. Powiatowa Spo艂eczna Rada do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych,
a) inspirowanie przedsi臋wzi臋膰 zmierzaj膮cych do integracji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych oraz realizacji praw cz艂owieka,
b) opiniowanie projekt贸w skierowanych do os贸b niepe艂nosprawnych,
c) ocena realizacji program贸w.
3. Dzia艂alno艣膰 informacyjna i promocyjna - z w艂膮czeniem lokalnej telewizji kablowej prasy i lokalnego radia.
a) opracowanie i rozpowszechnianie informator贸w i ulotek ,
b) zamieszczanie informacji i og艂osze艅 na stronach internetowych i w lokalnych mediach.

4. Szkolenia
a) szkolenia s艂u偶b i kadr pracuj膮cych z osobami niepe艂nosprawnymi,
b) szkolenie cz艂onk贸w rodzin, opiekun贸w, wolontariuszy w zakresie przygotowania do pracy z osobami niepe艂nosprawnymi.

III. Priorytetowe obszary dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim.

a) Profilaktyka i o艣wiata zdrowotna w po艂膮czeniu z wczesn膮 interwencj膮 i przeciwdzia艂aniem sytuacjom kryzysowym zwi膮zanym z powstaniem niepe艂nosprawno艣ci,
b) Zaspokajanie indywidualnych potrzeb os贸b, wynikaj膮cych z faktu niepe艂nosprawno艣ci, wieku, sytuacji rodzinnej oraz innych uwarunkowa艅,
c) Umo偶liwienie osobie niepe艂nosprawnej funkcjonowania w najbli偶szym 艣rodowisku - w domu i w rodzinie,
d) Umo偶liwienie osobie niepe艂nosprawnej funkcjonowanie w spo艂eczno艣ci lokalnej.


Obszar 1
Profilaktyka i o艣wiata zdrowotna w po艂膮czeniu z wczesn膮 interwencj膮 i przeciwdzia艂aniem sytuacjom kryzysowym zwi膮zanym z powstaniem niepe艂nosprawno艣ci

1. Og贸lny opis stanu, do kt贸rego d膮偶ymy:
D膮偶enie do zminimalizowania lub wykluczenia czynnik贸w powoduj膮cych niepe艂nosprawno艣膰, a w przypadku powstania niepe艂nosprawno艣ci, jak najwcze艣niejsze interweniowanie (diagnostyczne i terapeutyczne) przeciwdzia艂anie sytuacjom kryzysowym.
2. Zadania, kt贸rych realizacja s艂u偶y osi膮gni臋ciu celu:
a) promowanie zdrowego trybu 偶ycia oraz wskazywanie na ryzyko zwi膮zane z niew艂a艣ciwie prowadzonym trybem 偶ycia ,
b) edukacja rodzin i otoczenia w zakresie profilaktyki,
c) minimalizacja szkodliwych czynnik贸w 艣rodowiska,
d) poprawa opieki medycznej,
e) badania profilaktyczne ma艂ych dzieci,
f) specjalna opieka - w przypadku wykrycia objaw贸w zaburzenia rozwoju,
g) leczenie i 膰wiczenia korekcyjne,
h) dodatkowe badania,
i) pog艂臋biona diagnoza w przypadku podejmowania w sytuacjach definitywnego stwierdzenia zaburze艅 rozwojowych i wad,
j) leczenie i rehabilitacja lecznicza osoby niepe艂nosprawnej, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem dzieci w wieku od 0 do 7 roku 偶ycia,
k) pomoc terapeutyczna osobie niepe艂nosprawnej i jej rodzinie w trakcie leczenia i rehabilitacji leczniczej, a tak偶e po ich zako艅czeniu,
l) u艂atwianie osobie niepe艂nosprawnej adaptacji do otoczenia,
m) zapewnienie osobie niepe艂nosprawnej nauki codziennego 偶ycia i funkcjonowania z niepe艂nosprawno艣ci膮 w zwyk艂ych warunkach,
n) umo偶liwienie korzystania przez osob臋 niepe艂nosprawn膮 i jej rodzin臋 z pomocy terapeutycznej, maj膮cej na celu 艂agodzenia stresu spowodowanego zetkni臋ciem si臋 z problemem niepe艂nosprawno艣ci w rodzinie.

3. Sposoby realizacji zada艅, realizatorzy i terminy realizacji:

a) Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Realizatorzy: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym, Ko艂o w Pyrzycach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach.
b) Szkolenia kierowane do os贸b niepe艂nosprawnych i ich rodzin dotycz膮ce profilaktyki, wczesnej interwencji, mo偶liwo艣ci radzenia sobie w sytuacji kryzysowej spowodowanej niepe艂nosprawno艣ci膮 cz艂onka rodziny
Realizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyrzycach, Organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, Specjali艣ci s艂u偶by zdrowia.
c) Indywidualny instrukta偶 kierowany do osoby nie potrafi膮cej poradzi膰 sobie z now膮 sytuacj膮 偶yciow膮 spowodowan膮 niepe艂nosprawno艣ci膮
Realizatorzy : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pracownicy socjalni o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej z terenu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej.


Obszar 2
Zaspokajanie indywidualnych potrzeb os贸b, wynikaj膮cych z ich niepe艂nosprawno艣ci, wieku, sytuacji rodzinnej oraz innych uwarunkowa艅.

1. Og贸lny opis stanu, do kt贸rego d膮偶ymy:
Zapewnienie osobom niepe艂nosprawnym wszechstronnej opieki 偶yciowej, medycznej i rehabilitacyjnej.
2. Zadania, kt贸rych realizacja s艂u偶y osi膮gni臋ciu celu:
a) umo偶liwienie dost臋pu do opieki i informacji medycznej oraz rehabilitacji i pomocy terapeutycznej,
b) korzystanie z pomocy w pokonywaniu trudno艣ci 偶ycia codziennego,
c) zaopatrzenie os贸b niepe艂nosprawnych w sprz臋t umo偶liwiaj膮cy mobilno艣膰 i komunikacj臋 z otoczeniem (zaopatrzenie w niezb臋dne pomoce techniczne, w tym przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze),udzielanie pomocy w uzyskaniu niezb臋dnych 艣rodk贸w egzystencji.

3. Sposoby realizacji zada艅, realizatorzy i terminy realizacji:
a) Rozpoznanie indywidualnych potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych
Realizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, O艣rodki Pomocy Spo艂ecznej na terenie 6 gmin, Organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych.
b) Gwarantowanie opieki i informacji medycznej
Realizatorzy : Plac贸wki s艂u偶by zdrowia: Szpital Powiatowy, N.ZOZ "Eskulap" Pyrzyce, NS.ZOZ. "Multimed" Pyrzyce, SP. ZOZ Lipiany, SP ZOZ Przelewice, SG.ZOZ Warnice, N.ZOZ Bielice.
c) Prowadzenie plac贸wek zajmuj膮cych si臋 rehabilitacj膮: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Nowielinie, Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek"w Nowielinie, O艣rodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie, Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie, Realizator - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach,
Dom Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie, Realizator-: samorz膮d powiatowy.
d) Prowadzenie plac贸wek zajmuj膮cych si臋 terapi膮: Gabinet Psychiatryczno -Psychologiczny w Pyrzycach, Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Pyrzyce, Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodziniew Pyrzycach, Realizator - samorz膮d powiatowy,
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Nowielinie, Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek"w Nowielinie, O艣rodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie, Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie, Realizator - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach, Realizator - PSOUU ko艂o w Pyrzycach.

e) Funkcjonowanie instytucji zajmuj膮cymi si臋 opiek膮 nad osobami niepe艂nosprawnymi: o艣rodki pomocy spo艂ecznej na terenie 6 gmin, Realizatorzy zadania - samorz膮dy gminne,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, Dom Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie, Realizator zadania - samorz膮d powiatowy.
f) Udzielanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym:
Realizator zadania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach .

g) Udzielanie dofinansowania do zakupu sprz臋tu rehabilitacyjnego, przedmiot贸w ortopedycznych i 艣rodk贸w pomocniczych:
Realizator zadania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.

h) Udzielanie pomocy finansowej i materialnej:
Realizatorzy zadania - gminne o艣rodki pomocy spo艂ecznej.

Obszar 3
Umo偶liwienie osobie niepe艂nosprawnej funkcjonowania w najbli偶szym 艣rodowisku - w domu i w rodzinie.

1. Og贸lny opis stanu, do kt贸rego d膮偶ymy:
Zorganizowana pomoc osobie niepe艂nosprawnej i jej rodzinie w rozwi膮zywaniu problem贸w dnia codziennego. Przystosowane 艣rodowisko domowe do maksymalnie samodzielnego funkcjonowania.
2. Zadania, kt贸rych realizacja s艂u偶y osi膮gni臋ciu celu:
a) rozwijanie pozainstytucjonalnych form pomocy i wsparcia,
b) likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej,
c) likwidacja barier w komunikowaniu si臋 w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej,
d) zorganizowanie pomocy organizacyjno - prawnej w zakresie przystosowania miejsca zamieszkania dla potrzeb osoby niepe艂nosprawne.

3. Sposoby realizacji zada艅, realizatorzy i terminy realizacji:
a) Organizowanie 艣rodowiskowych dom贸w samopomocy
Realizatorzy zadania : samorz膮dy gminne;
Prowadzenie Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
Realizatorzy zadania: samorz膮d powiatowy, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym;

b) Dofinansowanie zada艅 z zakresu usuwania barier architektonicznych, urbanistycznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
Realizator zadania : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach;

c) Dofinansowanie zada艅 z zakresu usuwania barier w komunikowaniu si臋 w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
Realizator zadania : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach;

d)Prowadzenie dzia艂alno艣ci zespo艂u doradczego, pomagaj膮cego w rozwi膮zywaniu indywidualnych problem贸w konkretnej osoby niepe艂nosprawnej
Realizatorzy zadania : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, Punkt Interwencji Kryzysowej;
Obszar 4
Umo偶liwienie osobie niepe艂nosprawnej funkcjonowania w spo艂eczno艣ci lokalnej

1. Og贸lny opis stanu, do kt贸rego d膮偶ymy:
Przystosowane 艣rodowisko lokalne do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych w takim stopniu, aby mog艂y one uczy膰 si臋, pracowa膰, sp臋dza膰 wolny czas, uczestniczy膰 w 偶yciu spo艂ecznym w swoim miejscu zamieszkania.
2. Zadania, kt贸rych realizacja s艂u偶y osi膮gni臋ciu celu:
a) tworzenie dzieciom i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnej mo偶liwo艣ci kszta艂cenia si臋 na r贸wni z pe艂nosprawnymi r贸wie艣nikami na wszystkich poziomach nauczania,
b) zapewnienie mo偶liwo艣ci nauki i rozwoju w 艣rodowisku rodzinnym i r贸wie艣niczym,
c) tworzenie osobom niepe艂nosprawnym mo偶liwo艣ci zatrudnienia - przede wszystkim na otwartym rynku pracy lub w warunkach chronionych,
d) likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu si臋 w obiektach u偶yteczno艣ci publicznej,
e) dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej dla potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych,
f) wyr贸wnywanie szans w zakresie mo偶liwo艣ci sp臋dzania wolnego czasu,
g) u艂atwienie kontakt贸w spo艂ecznych, zapobieganie izolacji poprzez zapewnienie mo偶liwo艣ci uczestniczenia w 偶yciu spo艂eczno艣ci lokalnej.
h) Tworzenie podmiot贸w ekonomii spo艂ecznej (CIS, KIS, sp贸艂dzielnie socjalne).

3. Sposoby realizacji zada艅, realizatorzy i terminy realizacji:
a) Organizowanie integracyjnych grup przedszkolnych i klas integracyjnych na poziomie szko艂y podstawowej i gimnazjum na terenie gmin ( w zale偶no艣ci od potrzeb )
Realizatorzy zadania - samorz膮dy gminne;
Prowadzenie O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla dzieci niepe艂nosprawnych z terenu powiatu
Realizatorzy zadania: samorz膮d powiatowy, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym;
Prowadzenie Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego
Realizator zadania: samorz膮d powiatowy,
b) Przystosowanie budynk贸w szkolnych, w kt贸rych realizowane jest nauczanie na poziomie szko艂y 艣redniej
Realizator zadania - samorz膮d powiatowy;

c) Poradnictwo zawodowe, szkolenia i przekwalifikowania
Realizator zadania - Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach,
Finansowanie wydatk贸w na instrumenty lub us艂ugi rynku pracy okre艣lone w ustawie o promocji, w odniesieniu do os贸b niepe艂nosprawnych zarejestrowanych jako poszukuj膮ce pracy niepozostaj膮ce w zatrudnieniu;
Realizator zadania - Powiatowy Urz膮d Pracy;
Wsp贸艂praca z pracodawcami dotycz膮ca mo偶liwo艣ci zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych
Realizatorzy zadania : doradcy zawodowi na bazie PUP Pyrzycach;
Uruchamianie stanowisk pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych na otwartym rynku pracy i w warunkach chronionych
Realizatorzy zadania - PUP, pracodawcy;

Udzielanie dotacji na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej
Realizator zadania - Powiatowy Urz膮d Pracy;
d) Usuwanie barier architektonicznych i urbanistycznych oraz w komunikowaniu si臋 w budynkach i miejscach u偶yteczno艣ci publicznej
Realizatorzy zadania - samorz膮d powiatowy, samorz膮dy gminne,
e) Dostosowanie istniej膮cych 艣rodk贸w transportu publicznego do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych
Realizatorzy zadania - przewo藕nicy, organizacje pozarz膮dowe, samorz膮d powiatowy, samorz膮dy gminne,
Uruchomienie sieci specjalnych mikrobus贸w dowo偶膮cych dzieci i m艂odzie偶 niepe艂nosprawn膮 do szko艂y, a osoby doros艂e niepe艂nosprawne do pracy oraz do miejsc rehabilitacji ( szczeg贸lnie osoby z odleg艂ych wsi )
Realizatorzy zadania - samorz膮d powiatowy, samorz膮dy gminne, organizacje pozarz膮dowe;
f) Organizowanie imprez artystycznych i sportowych o charakterze integracyjnym
Realizatorzy zadania - samorz膮d powiatowy, samorz膮dy gminne, organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, szko艂y i inne,
g) Organizowanie turystyki dla os贸b niepe艂nosprawnych
Realizatorzy zadania - samorz膮d powiatowy, samorz膮dy gminne, organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, szko艂y i inne;
Organizowanie klub贸w zainteresowa艅
Realizatorzy zadania - organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych z wykorzystaniem gminnych dom贸w kultury;
h) Organizowanie Klub贸w i Centr贸w Integracji Spo艂ecznej, oraz sp贸艂dzielni socjalnych
Realizatorzy zadania - organizacje pozarz膮dowe, PUP, PCPR, gminne o艣rodki pomocy spo艂ecznej;

Ewaluacja i monitorowanie programu

Program poddany jest monitorowaniu, polegaj膮cemu na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilo艣ciowych i jako艣ciowych informacji na jego temat w aspekcie finansowym i rzeczowym. Monitorowanie ma na celu zapewnienie prawid艂owo艣ci realizacji programu, bie偶膮ce wykrywanie nieprawid艂owo艣ci oraz ich korygowanie.
Ewaluacja programu to ocena jako艣ci realizacji programu ( jego faktycznych efekt贸w ) w stosunku do za艂o偶e艅. Odnosi si臋 to do efekt贸w d艂ugoterminowych, zawartych w celach programu. Dokonywana b臋dzie przy pomocy opracowanych wska藕nik贸w.
Na ocen臋 programu znacz膮cy wp艂yw ma czynnik spo艂eczny - ocena 艣rodowisk os贸b niepe艂nosprawnych.
Zadanie monitorowania programu oraz jego ewaluacji przypada Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, Powiatowemu Urz臋dowi Pracy w Pyrzycach oraz Pe艂nomocnikowi Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-20 10:07:16
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-20 10:07:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1288licznik odwiedzin: 14928894