logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR II/11/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej

UCHWA艁A NR II/11/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz 搂 37 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r., uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r., uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r., uchwa艂膮 Nr XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchwa艂膮 Nr II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r., uchwa艂膮 Nr II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. oraz uchwa艂膮 nr XLVI/218/18 z dnia 28 wrze艣nia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5, poz. 36 zmiany: z 2001 r. Nr 36, poz. 843 i Nr 50, poz. 1350, z 2003 r. Nr 38 poz. 590, z 2010 r. Nr 57 poz. 1141, Nr 134 poz. 2697, z 2015 r. poz. 147 oraz z 2018 r. poz. 4917) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Powo艂uje si臋 Komisj臋 Rewizyjn膮 w sk艂adzie:
1) Bochan-Bochanowicz Renata (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwo艣膰)
2) Budynek Janusz Zenon (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwo艣膰)
3) Maci膮g Przemys艂aw Daniel (Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe i Inicjatywa Ziemia Pyrzycka).

搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-11 13:40:07
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-11 13:40:07
Liczba wy艣wietle艅 : 898licznik odwiedzin: 14928939