logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR II/8/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych w roku 2019

UCHWA艁A NR II/8/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych w roku 2019

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze艅stwie os贸b przebywaj膮cych na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482) oraz obwieszczenia Ministra Finans贸w z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie maksymalnych op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na rok 2019 (M. P. z 2018 r., poz. 733) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 wysoko艣膰 op艂at za usuni臋cie oraz przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych znajduj膮cych si臋 i usuni臋tych z obszaru wodnego na terenie powiatu pyrzyckiego w nast臋puj膮cy spos贸b:
1) Rower wodny lub skuter wodny:
a) za usuni臋cie 57 z艂,
b) za ka偶d膮 dob臋 przechowania 20 z艂;
2) poduszkowiec:
a) za usuni臋cie - 109 z艂,
b) za ka偶d膮 dob臋 przechowania - 36 z艂;
3) statek o d艂ugo艣ci kad艂uba do 10 m:
a) za usuni臋cie - 132 z艂,
b) za ka偶d膮 dob臋 przechowania - 57 z艂;
4) statek o d艂ugo艣ci kad艂uba do 20 m:
a) za usuni臋cie - 163 z艂,
b) za ka偶d膮 dob臋 przechowania - 109 z艂;
5) statek o d艂ugo艣ci kad艂uba powy偶ej 20 m:
a) za usuni臋cie - 216 z艂,
b) za ka偶d膮 dob臋 przechowania - 163 z艂.

搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3. Traci moc uchwa艂a nr XL/192/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2018 r.

搂 4. Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2019 r.


PRZEWODNICZ膭CY RADY


JACEK PAWLUS
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-11 13:38:01
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-11 13:38:01
Liczba wy艣wietle艅 : 807licznik odwiedzin: 14929021