logo
logo
Rada Powiatu » uchwa┼éy Rady » 2018-2023
UCHWAŁA NR II/6/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud┼╝etu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA NR II/6/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud┼╝etu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz─ůdzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z p├│┼║niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast─Öpuje:

┬ž 1. Zwi─Öksza si─Ö dochody bud┼╝etu powiatu na rok 2018 o kwot─Ö 68.300,00 z┼é
z tego:
- wydatki zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä w┼éasnych o kwot─Ö 68.300,00 z┼é
w tym:
dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 65.000,00 zł
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 65.000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej
┬ž 0830. wp┼éywy z us┼éug o kwot─Ö 65.000 z┼é
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 3.300,00 zł
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 3.300,00 zł
Powiatowy Urz─ůd Pracy
┬ž 0620. wp┼éywy z op┼éat za zezwolenia, akredytacje oraz op┼éaty ewidencyjne, w tym op┼éaty za cz─Östotliwo┼Ťci o kwot─Ö 300 z┼é.
┬ž 0690. wp┼éywy z r├│┼╝nych op┼éat o kwot─Ö 3.000 z┼é.

┬ž 2. Zwi─Öksza si─Ö wydatki bud┼╝etu powiatu na rok 2018 o kwot─Ö 314.080,00 z┼é
z tego:
- wydatki zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä w┼éasnych o kwot─Ö 314.080,00 z┼é
w tym:
dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 65.000,00 zł
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 65.000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej
┬ž 4210. zakup materia┼é├│w i wyposa┼╝enia o kwot─Ö 39.000 z┼é.
┬ž 4270. zakup us┼éug remontowych o kwot─Ö 1.000 z┼é.
┬ž 4300. zakup us┼éug pozosta┼éych o kwot─Ö 25.000 z┼é.
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 3.300,00 zł
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 3.300,00 zł
Powiatowy Urz─ůd Pracy
┬ž 4010. wynagrodzenia osobowe pracownik├│w o kwot─Ö 2.760 z┼é.
┬ž 4110. sk┼éadki na ubezpieczenia spo┼éeczne o kwot─Ö 472 z┼é.
┬ž 4120. sk┼éadki na Fundusz Pracy o kwot─Ö 68 z┼é.
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 226.941,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 25.181,00 zł
Starostwo Powiatowe
┬ž 2540. dotacja podmiotowa z bud┼╝etu dla niepublicznej jednostki systemu o┼Ťwiaty o kwot─Ö 25.181 z┼é.
rozdział 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 31.684,00 zł
Starostwo Powiatowe
┬ž 2540. dotacja podmiotowa z bud┼╝etu dla niepublicznej jednostki systemu o┼Ťwiaty o kwot─Ö 31.684 z┼é.
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 23.703,00 zł
Starostwo Powiatowe
┬ž 2540. dotacja podmiotowa z bud┼╝etu dla niepublicznej jednostki systemu o┼Ťwiaty o kwot─Ö 23.703 z┼é.
rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 146.373,00 zł
Starostwo Powiatowe
┬ž 2540. dotacja podmiotowa z bud┼╝etu dla niepublicznej jednostki systemu o┼Ťwiaty o kwot─Ö 146.373 z┼é.
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 18.839,00 zł
rozdzia┼é 85421 M┼éodzie┼╝owe o┼Ťrodki socjoterapii o kwot─Ö 18.839,00 z┼é
┬ž 2540. dotacja podmiotowa z bud┼╝etu dla niepublicznej jednostki systemu o┼Ťwiaty o kwot─Ö 18.839 z┼é.

┬ž 3. Zmniejsza si─Ö wydatki bud┼╝etu powiatu na rok 2018 o kwot─Ö 67.309,72 z┼é
z tego:
- wydatki zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä w┼éasnych o kwot─Ö 67.309,72 z┼é
w tym:
dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 67.309,72 zł
rozdzia┼é 75704 Rozliczenia z tytu┼éu por─Öcze┼ä i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa┼ästwa lub jednostk─Ö samorz─ůdu terytorialnego o kwot─Ö 67.309,72 z┼é
┬ž 8030. wyp┼éaty z tytu┼éu krajowych por─Öcze┼ä i gwarancji o kwot─Ö 67.309,72 z┼é

┬ž 4. Zwi─Öksza si─Ö przychody bud┼╝etu powiatu na rok 2018 o kwot─Ö 178.470,28 z┼é w ┬ž 950 Wolne ┼Ťrodki, o kt├│rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

┬ž 5. Wykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö Zarz─ůdowi Powiatu.

┬ž 6. Uchwa┼éa wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia i podlega og┼éoszeniu w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz─ůcy Rady


Jacek Pawlus

Autor : 
Opublikowa┼é(a) : Artur ┼╗muda
Data wprowadzenia : 2018-12-11 13:35:57
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-11 13:35:57
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 718licznik odwiedzin: 13394878