logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 48/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.Protok贸艂 nr 48/2018
z dnia 26 listopada 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Wicestarosta Ewa G膮siorowska-Naw贸j powita艂a zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂a porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂a uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w
pomi臋dzy paragrafami i rozdzia艂ami dotycz膮cymi o艣wiaty, w ramach uzupe艂nienia dotacji przekazywanych szko艂om niepublicznym. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂a wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian
w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w w 搂 4010 o kwot臋 3 000 z艂 i zmniejszenie planu wydatk贸w o t臋 kwot臋 w 搂 4020. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂a projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiany wynikaj膮
z dodatkowych dochod贸w uzyskanych przez Dom Pomocy Spo艂ecznej i Powiatowy Urz膮d Pracy oraz z przesuni臋膰 艣rodk贸w na zwi臋kszenie wydatk贸w, kt贸re nie zosta艂y uj臋te w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂a projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. Projekt uchwa艂y zosta艂 przygotowany na wniosek Szpitala o umorzenie lub odroczenie sp艂aty po偶yczki w wysoko艣ci 400 tys. z艂. Termin sp艂aty up艂ywa 30 listopada 2018 r. Je偶eli Rada wyrazi zgod臋, to termin sp艂aty zostanie odroczony do 30 listopada 2019 r. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂a projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2019 r. Proponuje si臋 na rok 2019 stawki w wysoko艣ci 75% maksymalnych stawek wyznaczonych przez ministra ds. finans贸w publicznych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂a projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyj臋cia przez Powiat Pyrzycki zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Projekt uchwa艂y uszczeg贸艂owia zasady rozliczania dotacji przyznawanych przez wojewod臋 na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂a uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Na mocy tej uchwa艂y, do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych w imieniu Powiatu Pyrzyckiego upowa偶nia si臋 Stanis艂awa St臋pnia - Starost臋 Pyrzyckiego, Przewodnicz膮cego Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i Ew臋 G膮siorowsk膮-Naw贸j - Wicestarost臋 Pyrzyckiego. W przypadku nieobecno艣ci Starosty lub Wicestarosty, drug膮 osob膮 upowa偶nion膮 do sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego jest cz艂onek Zarz膮du Marek Kiba艂a. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂a uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia Marka Kiba艂y dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Uchwa艂膮 ta Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przekazuje swoje uprawnienia zarz膮dcy dr贸g powiatowych Markowi Kibale. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.............................
1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-03 13:52:56
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-03 13:52:56
Liczba wy艣wietle艅 : 762licznik odwiedzin: 13394780