logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 35/2018 z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w II otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 r.

Uchwa艂a nr 35/2018
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 8 maja 2018 r.


w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w II otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r., poz. 450) w zwi膮zku z 搂 14 ust. 1 "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018" stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXXVIII/181/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018, Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Do opiniowania ofert z艂o偶onych w II otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych
w 2018 roku powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 w sk艂adzie:
1) Wioletta Balcerzyk - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - przewodnicz膮cy Komisji;
2) Bart艂omiej Kr贸likowski - cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego;
3) 艁ukasz Stefa艅czyk - wiceprzewodnicz膮cy Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespo艂贸w Sportowych w Pyrzycach;
4) Mariusz Marek Przybylski - prezes Zarz膮du Stowarzyszenia "Nasz Szpital" w Pyrzycach;
5) Beata Kwiecie艅 - g艂贸wny specjalista w Wydziale O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 2.

Dokonanie oceny merytorycznej z艂o偶onych ofert nast臋puje na formularzu "Karta oceny oferty" b臋d膮cym za艂膮cznikiem do uchwa艂y.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego


Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-05-09 07:20:48
Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-09 07:20:48
Liczba wy艣wietle艅 : 529licznik odwiedzin: 11404577