logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XLIV/207/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018

UCHWA艁A NR XLIV/207/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1868, zmiana z 2018 r. poz. 130) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2018 o kwot臋 34.000,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 34.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 855 RODZINA o kwot臋 34.000,00 z艂
rozdzia艂 85508 Rodziny zast臋pcze o kwot臋 34.000,00 z艂
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
搂 4010. wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 34.000 z艂.
搂 2. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2018 o kwot臋 34.000,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 34.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 34.000,00 z艂
rozdzia艂 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwot臋 34.000,00 z艂
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 25.000,00 z艂
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 4.300,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 600,00 z艂
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 3.112,00 z艂
搂 4440. Odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 988,00 z艂.
搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-24 11:52:04
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-24 11:52:04
Liczba wy艣wietle艅 : 628licznik odwiedzin: 11429213