logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.Protok贸艂 nr 2/2018
z dnia 10 stycznia 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e prefinansowanie dzia艂alno艣ci LPI wynika z umowy, kt贸r膮 Zarz膮d podpisa艂 i nie ma potrzeby rozpatrywania takich wniosk贸w. Zaproponowa艂, aby Zarz膮d zapoznawa艂 si臋 z informacjami o otrzymanych dotacjach, ich wysoko艣ciach i terminie wp艂ywu na rachunek Starostwa oraz wyja艣nieniami ewentualnych rozbie偶no艣ci z zapisami
w umowie. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2018 roku zada艅 publicznych. Na realizacj臋 zada艅 wybranych w ramach konkursu przeznacza si臋 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 50 tys. z艂. Konkursy obejmuj膮 dziedziny: nauki, edukacji, o艣wiaty
i wychowania; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego, W艣r贸d temat贸w konkursowych znalaz艂y si臋 r贸wnie偶 zadania maj膮ce na celu upami臋tnienie, przypadaj膮cej w roku 2018, 100. rocznicy odzyskania przez Polsk臋 niepodleg艂o艣ci. Termin sk艂adania ofert up艂ywa 2 lutego 2018 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Powiat Pyrzycki zosta艂 zakwalifikowany do realizacji projektu pn. "Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w powiecie pyrzyckim do rynku pracy", kt贸ry b臋dzie trwa艂 do 30 czerwca 2019 r. Warto艣膰 projektu wyniesie 2 594 927,92 PLN, z czego przyznana kwota dofinansowania to 2 205 688,73 PLN oraz wk艂ad w艂asny z bud偶etu Powiatu 389 239,19 PLN. W ramach projektu zostanie zmodernizowana infrastruktura
i wyposa偶enie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-02-26 15:31:25
Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-26 15:31:25
Liczba wy艣wietle艅 : 843licznik odwiedzin: 13394669