logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢w. Ottona w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 2/2018
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla
Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢w. Ottona w Pyrzycach

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz zgodnie z 搂 11 pkt 4 uchwa艂y Nr XL/190/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
1) Udziela si臋 ze 艣rodk贸w bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego po偶yczk臋 kr贸tkoterminow膮 w kwocie 40.000,00 z艂 (s艂ownie: czterdzie艣ci tysi臋cy z艂otych) na dofinansowanie zakupu organ贸w dla Ko艣cio艂a Wniebowzi臋cia Naj艣wi臋tszej Maryi Panny w Pyrzycach umo偶liwiaj膮cych kontynuacj臋 dzia艂alno艣ci kulturalnej w zakresie propagowania muzyki organowej.
2) Po偶yczka zostanie udzielona na zasadach okre艣lonych w umowie po偶yczki, o kt贸rej mowa w 搂 4.

搂 2.
1) Ostateczna sp艂ata po偶yczki nast膮pi w terminie do 30 listopada 2018 r.
2) Ustala si臋 oprocentowanie po偶yczki w wysoko艣ci 0 %.

搂 3.
Ustalona po偶yczka b臋dzie zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym przez po偶yczkobiorc臋.

搂 4.
Do podpisania umowy po偶yczki upowa偶nia si臋:
1) Pana Stanis艂awa St臋pnia - Starost臋 Pyrzyckiego
2) Pana Bart艂omieja Kr贸likowskiego - Wicestarost臋 Pyrzyckiego.

搂 5.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


1. Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-10 14:34:59
Data ostatniej modyfikacji : 10.01.2018 14:34
Liczba wy艣wietle艅 : 212licznik odwiedzin: 8364209