logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 48/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.Protok贸艂 nr 48/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e plan finansowy zosta艂 przygotowany na podstawie uchwa艂y bud偶etowej. Uchwa艂a bud偶etowa klasyfikuje wydatki
w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w i rozdzia艂贸w, a plan finansowy uszczeg贸艂owia je do paragraf贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa przewodnicz膮cej Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
w Pyrzycach. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli do wysoko艣ci kwot okre艣lonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. Jednocze艣nie udziela si臋 pe艂nomocnictwa do udzielania dalszych pe艂nomocnictw pracownikom kierowanej jednostki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zwi臋kszeniu ulega wysoko艣膰 艣rodk贸w
w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe poprzez przesuni臋cie 艂膮cznej kwoty
139 tys. z艂 z innych paragraf贸w. Korekta konieczna jest z powodu b艂臋dnego zapisu wydatk贸w w poszczeg贸lnych paragrafach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 stanowisko w sprawie sfinansowania remont贸w
w Szpitalu Powiatowym. Zarz膮d b臋dzie si臋 stara艂 wspiera膰 w granicach swoich mo偶liwo艣ci finansowych Szpital Powiatowy w Pyrzycach przy wykonaniu pozosta艂ych do przeprowadzenia prac remontowych, zawartych w programie dostosowawczym. Szpital na realizacj臋 remont贸w mo偶e uzyska膰 od Powiatu Pyrzyckiego dotacje
w wysoko艣ci okre艣lonej w bud偶ecie powiatu. Stanowisko takie zosta艂o przygotowane na potrzeby Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej. Zarz膮d zatwierdzi艂 stanowisko
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pyrzycach. Z dniem 1 stycznia 2018 r. postanawia si臋 zatrudni膰 na tym stanowisku Katarzyn臋 Antonowicz-Klimko, wybran膮 w wyniku konkursu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o umowie nadzoru nad systemem GEO-INFO. w 2018 roku. Do prowadzenia nadzoru wybrano firm臋 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
z Poznania, producenta i dystrybutora Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 4.

Krzysztof Kunce zwr贸ci艂 uwag臋 na zapis w planie pracy Rady Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018 wed艂ug kt贸rego w styczniu nale偶y przedstawi膰 sprawozdania z zada艅 wykonanych przez wydzia艂y w roku 2017. W latach poprzednich temat ten by艂 planowany na kwiecie艅. Sprawozdania finansowe s膮 przygotowywane do ko艅ca lutego, dlatego nie b臋dzie mo偶liwo艣ci przedstawienia sprawozda艅 w odniesieniu do strony finansowej. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e zostanie zaproponowane przeniesienie tego tematu na p贸藕niejszy termin.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-09 10:47:55
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-09 10:47:55
Liczba wy艣wietle艅 : 872licznik odwiedzin: 13394783