logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 45/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.Protok贸艂 nr 45/2017
z dnia 30 listopada 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Iwona Zibrowska-Os贸ch dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂a informacj臋 o aktualnej sytuacji finansowej szpitala. Po zmianie sposobu finansowania szpital otrzymuje 艣rodki w formie rycza艂tu. Na czwarty kwarta艂 rycza艂t na us艂ugi wynosi 4 593 916,59 z艂. Cz臋艣膰 us艂ug nadal jest finansowana w ramach kontraktu. Jego wysoko艣膰 pozosta艂a na dotychczasowym poziomie. Przed ko艅cem grudnia zostan膮 przekazane 艣rodki za wykonane us艂ugi ponadlimitowe. Ich wysoko艣膰 wynosi ok. 1,3 miliona z艂. Nie wiadomo jeszcze jaka cz臋艣膰 tej kwoty zostanie zrefundowana. W trakcie dyskusji zwr贸cono uwag臋 na konieczno艣膰 zrealizowania us艂ug na poziomie 98 % rycza艂tu. Wi臋ksze odst臋pstwa gro偶膮 obni偶eniem przekazywanej kwoty. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w w ramach projektu "Adaptacja pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach". Wnioskuje si臋 o kwot臋 1 380 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Wnioskowano o zwi臋kszenie planu o kwot臋 225 000 z艂. Andrzej Wabi艅ski wyja艣ni艂, 偶e zmiana planu jest mo偶liwa przy wykorzystaniu oszcz臋dno艣ci powsta艂ych z powodu nieutworzenia w bie偶膮cym roku szkolnym pierwszej klasy liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych oraz 艣rodk贸w z rezerwy. Nale偶y dokona膰 przesuni臋膰 艣rodk贸w podejmuj膮c uchwa艂臋 zarz膮du oraz uchwa艂臋 rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych uchwa艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wnioskuje si臋 o kwot臋 70 600 z艂 wynikaj膮c膮 konieczno艣ci wyp艂aty odpraw emerytalnych i nagr贸d jubileuszowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Zmiany wynika艂y ze zwi臋kszenia i zmniejszenia wysoko艣ci dotacji przyznawanych z bud偶etu pa艅stwa. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 zmian wynikaj膮cych z wniosk贸w przyj臋tych przez Zarz膮d. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2018 roku. Zadanie to zostanie powierzone Fundacji Honeste Vivere z Warszawy, kt贸ra uzyska艂a najwy偶sz膮 ilo艣膰 punkt贸w. Na realizacj臋 zadania zostanie przekazana dotacja, z bud偶etu pa艅stwa, w wysoko艣ci 60 725,88 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekt umowy przyst膮pienia do projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do projektu
i zaakceptowa艂 projekt umowy. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-09 10:46:46
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-09 10:46:46
Liczba wy艣wietle艅 : 798licznik odwiedzin: 13394723