logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 102/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa przewodnicz膮cej Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 102/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa przewodnicz膮cej Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Udziela si臋 pe艂nomocnictwa Lucynie Kozio艂 przewodnicz膮cej Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Powiatowego Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach, do wysoko艣ci kwot okre艣lonych
w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

搂 2.

1. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa do udzielania dalszych pe艂nomocnictw pracownikom kierowanej jednostki.
2. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na czas nieokre艣lony.
3. Pe艂nomocnictwo wygasa z chwil膮 jego odwo艂ania lub w dniu rozwi膮zania stosunku pracy z pe艂nomocnikiem.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Stanis艂aw St臋pie艅 .................................

Bart艂omiej Kr贸likowski .................................

Ewa G膮siorowska-Naw贸j .................................

Wiktor To艂oczko
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-09 10:42:27
Data ostatniej modyfikacji : 09.01.2018 09:42
Liczba wy艣wietle艅 : 183licznik odwiedzin: 8465508