logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 101/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok

Uchwa艂a nr 101/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwa艂y Nr XL/190/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

1. Ustala si臋 plan finansowy bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok, obejmuj膮cy:
1) - dochody bud偶etu w wysoko艣ci 46.416.522,87 z艂,
2) - wydatki bud偶etu w wysoko艣ci 45.134.022,87 z艂
w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf - stanowi膮cy za艂膮czniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa艂y.
2. Plany finansowe dochod贸w i wydatk贸w wg jednostek organizacyjnych w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf stanowi膮 za艂膮czniki Nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

1. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w i wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅
z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami jednostkom samorz膮du terytorialnego, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 3.
2. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w bud偶etu pa艅stwa zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅
z zakresu administracji rz膮dowej realizowanych przez jednostki samorz膮du terytorialnego zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 18.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2018 roku.


1. Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-09 10:41:48
Data ostatniej modyfikacji : 09.01.2018 10:41
Liczba wy艣wietle艅 : 188licznik odwiedzin: 8364139