logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XL/196/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017

UCHWA艁A NR XL/196/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017


Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 77.756,00 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 77.756,00 z艂
w tym:
dzia艂 758 R贸偶ne rozliczenia o kwot臋 42.256,00 z艂
rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 42.256,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2920 Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 42.256,00 z艂,
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 35.500,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 35.500,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
搂 0750 Wp艂ywy z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych oraz innych um贸w o podobnym charakterze o kwot臋 35.500,00 z艂.

搂 2

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 219.800,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 219.800,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 219.800,00 z艂
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 30.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownik贸w o kwot臋 30.000,00 z艂,
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 189.800,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 189.800,00 z艂.

搂 3

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 403.356,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 403.356,00 z艂
w tym:
dzia艂 710 Dzia艂alno艣膰 us艂ugowa o kwot臋 70.600,00 z艂
rozdzia艂 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwot臋 70.600,00 z艂
Powiatowy O艣rodek Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
搂 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownik贸w o kwot臋 63.802,00 z艂,
搂 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 6.798,00 z艂,
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 267.556,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 35.500,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 35.500,00 z艂.
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 132.300,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze艅 o kwot臋 3.000,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownik贸w o kwot臋 6.700,00 z艂,
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 3.200,00 z艂
搂 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 7.000,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 25.700,00 z艂
搂 4240 Zakup 艣rodk贸w dydaktycznych i ksi膮偶ek o kwot臋 15.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 49.700,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 22.000,00 z艂
rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 38.500,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 3.500,00 z艂,
搂 4530 Podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) o kwot臋 35.000,00 z艂
rozdzia艂 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwot臋 61.256,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 1.500,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 3.300,00 z艂
搂 4240 Zakup 艣rodk贸w dydaktycznych i ksi膮偶ek o kwot臋 27.256,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 23.300,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 5.900,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 65.200,00 z艂
rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 65.200,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 30.000,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.500,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 18.100,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 15.600,00 z艂

搂 4

Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 105.800,00 z艂 w 搂 950 Wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-14 13:27:27
Data ostatniej modyfikacji : 14.12.2017 13:27
Liczba wy艣wietle艅 : 169licznik odwiedzin: 8131654