logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XL/190/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018

UCHWA艁A NR XL/190/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018

Na podstawie art.聽12聽pkt 5聽ustawy z聽dnia 5聽czerwca 1998聽r. o聽samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.聽U.聽z聽2017聽r. poz. 1868) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2018 rok w wysoko艣ci 46.416.522,87 z艂
z tego:
1.dochody bie偶膮ce 44.786.902,79 z艂
w tym:
1)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 38.847.014,79 z艂
2)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych
z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.938.388,00 z艂
3)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.500,00 z艂
2.dochody maj膮tkowe 1.629.620,08 z艂
w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 1.601.620,08 z艂
2)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych
z zakresu z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami 28.000,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 2, 3.

搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2018 w wysoko艣ci 45.134.022,87 z艂
z tego:
1.wydatki bie偶膮ce 42.094.357,19 z艂
w tym:
1)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 36.154.469,19 z艂
2)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych
z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.938.388,00 z艂
3)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.500,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2.wydatki maj膮tkowe 3.039.665,68 z艂
w tym:
1)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 3.011.665,68 z艂
2)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych
z zakresu z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami 28.000,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

搂 3. Ustala si臋 planowan膮 nadwy偶k臋 bud偶etu w kwocie 1.282.500,00 z艂 kt贸ra zostanie przeznaczona na:
1)sp艂at臋 rat kredyt贸w w kwocie 182.500,00 z艂
2)wykup papier贸w warto艣ciowych (obligacji) w kwocie 1.100.000,00 z艂.

搂 4. Ustala si臋 przychody bud偶etu w wysoko艣ci 0,00 z艂 i rozchody bud偶etu powiatu w kwocie 1.282.500,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 12.

搂 5. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy:
1.og贸ln膮 w wysoko艣ci 249.000,00 z艂
2.celow膮 w wysoko艣ci 177.000,00 z艂
z przeznaczeniem na:
a)realizacj臋 zada艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego w kwocie 77.000,00 z艂,
b)wydatki maj膮tkowe 100.000,00 z艂.

搂 6. Ustala si臋 limit zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w
i po偶yczek zaci膮ganych na sfinansowanie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000,00 z艂.

搂 7. Ustala si臋 dotacje dla jednostek spoza sektora finans贸w publicznych w wysoko艣ci 4.312.791,36 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9.

搂 8. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 326.618,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.

搂 9. Ustala sie dochody i wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 wykonywanych na podstawie porozumie艅 (um贸w) miedzy jednostkami samorz膮du terytorialnego - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10.

搂 10. Ustala si臋 dochody i wydatki planowane na realizacj臋 przez Powiat, ustawy o publicznym transporcie drogowym - zgodnie z za艂acznikiem nr 11.

搂 11. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
1.zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000,00 z艂,
2.dokonywania zmian w planie wydatk贸w:
a)uposa偶enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)maj膮tkowych,
c)dotacji z bud偶etu powiatu,
z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂am klasyfikacji bud偶etowej,
3.przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w,
4.udzielania w roku bud偶etowym po偶yczek do kwoty 500.000,00 z艂,
5.lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
6.zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 800.000,00 z艂.

搂 12. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 13. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega og艂oszeniu
w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard聽Berdzik聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP1093.3 KB POBIERZza艂膮czniki14.12.2017 13:1069

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-14 13:10:08
Data ostatniej modyfikacji : 14.12.2017 13:19
Liczba wy艣wietle艅 : 159

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  14.12.2017 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  14.12.2017 13:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8133211