logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXVIII/188/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 12/17 z dnia 9 pa藕dziernika 2017 r., na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR XXXVIII/188/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi nr 12/17 z dnia 9 pa藕dziernika 2017 r., na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 229 pkt 4 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1. Po rozpatrzeniu skargi nr 12/17 z dnia 9 pa藕dziernika 2017 r., uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z uwagi na terminowe za艂atwienie spraw i brak przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha艂asu emitowanego do 艣rodowiska oraz w zakresie emisji niezidentyfikowanych substancji sta艂ych do powietrza - podtrzymuje stanowisko wyra偶one w uchwale
Nr XXXV/172/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/17 z dnia 18 maja 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.


搂2. Uzasadnienie do uchwa艂y stanowi za艂膮cznik nr 1.

搂3. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.


搂4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK

Za艂膮cznik Nr 1 do Uchwa艂y Nr XXXVIII/188/17
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 9 pa藕dziernika 2017 r. do Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂a skarga Pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska i w zakresie za艂atwiania spraw petent贸w. Skar偶膮cy zarzuci艂 Staro艣cie Pyrzyckiemu nieudzielanie odpowiedzi na pisemne wyst膮pienia Skar偶膮cego, kierowane do Starosty z dnia 3 grudnia 2016 r., 7 marca 2017 r., 18 kwietnia 2017 r., 16 maja 2017 r., 29 czerwca 2017 r., "91.07.2017 r." oraz 8 wrze艣nia 2017 r., jak r贸wnie偶 zakwestionowa艂 wyniki pomiar贸w ha艂asu w zak艂adzie Pres - con Sp贸艂ka z o.o. Kozielice.
Odnosz膮c si臋 do powy偶szych zarzut贸w skargi stwierdzi膰 nale偶y, co nast臋puje. Starosta Pyrzycki bez zb臋dnej zw艂oki odpowiada艂 w formie pisemnej na wyst膮pienia Skar偶膮cego, stanowi膮ce informacj臋 o uci膮偶liwo艣ci stwarzanej przez zak艂ad Pres-con Sp贸艂k臋
z o.o. Kozielice, tj.:
- na pismo z dnia 3 grudnia 2016 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 3 stycznia 2017 r.
(znak pisma: O艢LiR.6241.1.2. 2017.RM),
- na pismo z dnia 7 marca 2017 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 6 kwietnia 2017 r.
(znak pisma: O艢LiR.6241.1.3.2017.RM),
- na pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 17 maja 2017 r.
(znak pisma: O艢LiR.6241.1.6.2017.RM),
- na pismo z dnia 16 maja 2017 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 14 czerwca 2017 r.
na pismo z dnia 18 maja 2017 r. (znak pisma: O艢LiR.6241.1.8.2017.RM),
- na pismo z dnia 29 czerwca 2017 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 28 lipca 2017 r.
na pismo z dnia 29 maja 2017 r. (znak pisma: O艢LiR.6241.1.9. 2017.RM),
- na pismo z dnia 19 lipca 2017 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 30 sierpnia 2017 r.
na pismo z dnia 31 lipca 2017 r.(znak pisma: O艢LiR.6241.1.12. 2017.RM),
- na pismo z dnia 8 wrze艣nia 2017 r. - odpowiedzi udzielono w dniu 4 pa藕dziernika 2017 r. (znak pisma: O艢LiR.6241.1.13.2017.RM).
Odnosz膮c si臋 do przekrocze艅 emisji ha艂asu, emitowanego przez Zak艂ad do 艣rodowiska stwierdzi膰 nale偶y, 偶e wyst臋powa艂y one w okresie od 7 marca do 18 czerwca 2017 r., co potwierdza w decyzji administracyjnej o wymiarze kary pieni臋偶nej dla Zak艂adu - Zachodniopomorski Wojew贸dzki Inspektor Ochrony 艢rodowiska (decyzja z dnia 28 wrze艣nia 2017 r. znak: WI.7061.3.13.54.2017.MGA). Pomiary poziomu ha艂asu wykonane na zlecenie Zak艂adu przez akredytowane laboratorium i zaakceptowane przez ww. organ wykaza艂y brak przekrocze艅 poziomu ha艂asu (kt贸rego dopuszczalne poziomy okre艣la decyzja Starosty Pyrzyckiego) w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r.
W pozosta艂ym zakresie skargi, dotycz膮cym emisji py艂贸w przez Zak艂ad do powietrza - Rada podtrzymuje stanowisko wyra偶one w uchwale Nr XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-01 11:40:22
Data ostatniej modyfikacji : 01.12.2017 11:40
Liczba wy艣wietle艅 : 167licznik odwiedzin: 8131691