logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXVIII/187/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2018聽r.

UCHWA艁A NR XXXVIII/187/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2018聽r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finans贸w z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie og艂oszenia obowi膮zuj膮cych w 2018 r. maksymalnych stawek op艂at za usuni臋cie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym (M.P. z 2017 r., poz. 772) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1)rower lub motorower - za usuni臋cie - 113 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 20 z艂;
2)motocykl - za usuni臋cie - 223 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 27 z艂;
3)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - za usuni臋cie - 486 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 40 z艂;
4)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni臋cie - 606 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 52 z艂;
5)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - za usuni臋cie - 857 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 75 z艂;
6)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - za usuni臋cie - 1 263 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 136 z艂;
7)pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - za usuni臋cie - 1 537 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 200 z艂.

搂 2. Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych koszt贸w powsta艂ych wskutek wydania dyspozycji usuni臋cia pojazdu, je偶eli odst膮piono od usuni臋cia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usuni臋cia w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1)rower lub motorower - 56,50 z艂;
2)motocykl - 110,50 z艂;
3)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 243 z艂;
4)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - 303 z艂;
5)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - 428,50 z艂;
6)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - 631,50 z艂;
7)pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - 768,50 z艂.

搂 3. Op艂aty okre艣lone w 搂 1 i 2 zawieraj膮 podatek VAT.

搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2018 r.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Ryszard Berdzik

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-01 11:39:24
Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-01 11:39:24
Liczba wy艣wietle艅 : 685licznik odwiedzin: 11429138