logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
Uchwa艂a Nr XXXVIII/186/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Pyrzycach


Uchwa艂a Nr XXXVIII/186/17
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Pyrzycach


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 162 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 - Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Stwierdza si臋 przekszta艂cenie dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Pyrzycach, wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach,
w szko艂臋 ponadpodstawow膮 - trzyletni膮 bran偶ow膮 szko艂臋 I stopnia, o nazwie Bran偶owa Szko艂a I Stopnia, z siedzib膮 w Pyrzycach, o kt贸rej mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Pyrzycach pozostaje w sk艂adzie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

搂 2.

Przekszta艂cenie, o kt贸rym mowa w 搂 1 uchwa艂y nast臋puje z dniem 1 wrze艣nia 2017 r.


搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY


RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-01 11:38:26
Data ostatniej modyfikacji : 01.12.2017 11:38
Liczba wy艣wietle艅 : 175licznik odwiedzin: 8136612