logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXVIII/184/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Specjalnej Przysposabiaj膮cej do Pracy w Pyrzycach


UCHWA艁A NR XXXVIII/184/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Specjalnej Przysposabiaj膮cej do Pracy w Pyrzycach


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 172 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 - Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z
2017 r., poz. 60) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Stwierdza si臋 przekszta艂cenie dotychczasowej Szko艂y Specjalnej Przysposabiaj膮cej do Pracy w Pyrzycach, wchodz膮cej w sk艂ad Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
w Pyrzycach, w szko艂臋 ponadpodstawow膮 - trzyletni膮 szko艂臋 specjaln膮 przysposabiaj膮c膮 do pracy przeznaczon膮 wy艂膮cznie dla uczni贸w z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczni贸w z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi,
o nazwie Szko艂a Specjalna Przysposabiaj膮ca do Pracy w Pyrzycach, z siedzib膮 w Pyrzycach, o kt贸rej mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Szko艂a Specjalna Przysposabiaj膮ca do Pracy w Pyrzycach pozostaje w sk艂adzie Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.

搂 2.

Przekszta艂cenie, o kt贸rym mowa w 搂 1 nast臋puje z dniem 1 wrze艣nia 2017 r.


搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIKAutor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-01 11:37:18
Data ostatniej modyfikacji : 01.12.2017 11:37
Liczba wy艣wietle艅 : 172licznik odwiedzin: 8136657