logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXVIII/181/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018

UCHWA艁A NR XXXVIII/181/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.


w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, zmiany poz. 1948,
z 2017 r. poz. 60 i 573), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w ww. artykule, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Uchwala si臋 Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2018 r. i obowi膮zuje do dnia 31 grudnia 2018 r.PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC104.5 KB POBIERZza艂膮cznik01.12.2017 11:3558

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-01 11:35:20
Data ostatniej modyfikacji : 01.12.2017 11:35
Liczba wy艣wietle艅 : 165licznik odwiedzin: 8131732