logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A XXXVII/178/17 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg nr 9/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 10/17 z dnia 30 lipca 2017 r. oraz nr 11/17 z dnia 7 wrze艣nia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego


UCHWA艁A XXXVII/178/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia skarg nr 9/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 10/17 z dnia 30 lipca 2017 r. oraz nr 11/17 z dnia 7 wrze艣nia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 229 pkt 4 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1. Po rozpatrzeniu skarg nr 9/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 10/17 z dnia 30 lipca 2017 r. oraz nr 11/17 z dnia 7 wrze艣nia 2017 r., uznaje skargi za bezzasadne z uwagi na terminowe za艂atwienie spraw i podtrzymuje stanowisko wyra偶one w uchwale Nr XXXV/172/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/17 z dnia 18 maja 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.


搂2. Uchwa艂a nie wymaga uzasadnienia i zawiadomienia skar偶膮cego.

搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIKAutor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-12-01 11:26:13
Data ostatniej modyfikacji : 01.12.2017 11:26
Liczba wy艣wietle艅 : 165licznik odwiedzin: 8134185