logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 42/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.Protok贸艂 nr 42/2017
z dnia 8 listopada 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Zmiany wynika艂y ze zwi臋kszenia o 7 500 z艂 wysoko艣ci dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii i zmniejszenie o 245 z艂 wysoko艣ci dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2018 r. Wysoko艣膰 stawek jest uchwalana corocznie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej
w powiecie pyrzyckim w 2018 roku. W sk艂ad komisji wchodz膮 pracownicy Starostwa, przedstawiciel Zarz膮du oraz przedstawiciel organizacji pozarz膮dowych. Termin sk艂adania ofert up艂ywa w dniu 29 listopada 2017 r. Komisja konkursowa przedstawi Zarz膮dowi ocen臋 ofert ze wskazaniem najkorzystniejszej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach. Nab贸r zostanie przeprowadzony
w 2 etapach: 1 etap - weryfikacja z艂o偶onych ofert pod wzgl臋dem formalnym, 2 etap - rozmowa kwalifikacyjna. Termin sk艂adania ofert okre艣lono na 24 listopada 2017 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego. Sprawozdania obejmowa艂y okres II i III kwarta艂u 2017 r. Wynik finansowy w tym okresie by艂 ujemny, a strata by艂a wy偶sza od planowanej. Ponadto jednostka posiada zobowi膮zania wymagalne. W trakcie dyskusji wskazywano, 偶e problemy finansowe Szpitala spowodowane s膮 w znacznej cz臋艣ci brakiem zap艂aty przez NFZ za wykonane przez Szpital us艂ugi ponadlimitowe. Od pa藕dziernika zmieni艂 si臋 spos贸b finansowania, a jest zbyt wcze艣nie by oceni膰 jego wp艂yw na funkcjonowanie Szpitala. Zarz膮d zajmie si臋 ocen膮 dzia艂alno艣ci finansowej wed艂ug nowych zasad, gdy b臋d膮 dost臋pne sprawozdania w tym zakresie. Zarz膮d wyrazi艂 dezaprobat臋 w odniesieniu do braku odpowiedniego finansowania dzia艂alno艣ci szpitala przez NFZ w II i III kwartale 2017 r. Decyzja Zarz膮du zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za odmow膮 przyj臋cia sprawozda艅 finansowych za wymienione okresy.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dyrektor Szpitala Powiatowego. Z uwagi na nieprzyj臋cie przez Zarz膮d sprawozda艅 finansowych zwi膮zane z brakiem w艂a艣ciwego poziomu finansowania us艂ug medycznych przez NFZ brak jest formalnych mo偶liwo艣ci do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za II i III kwarta艂 2017 r. Zarz膮d przyj膮艂 ten wniosek
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-11-27 15:59:18
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-27 15:59:18
Liczba wy艣wietle艅 : 911licznik odwiedzin: 13394682