logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 39/2017 z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.Protok贸艂 nr 39/2017
z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Zmiana wynika艂a ze zmniejszenia do kwot臋 1 820 z艂 dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w
w wysoko艣ci 9 100 z艂 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w na bezpiecze艅stwo publiczne
i ochron臋 przeciwpo偶arow膮, zgodnie z wnioskiem przyj臋tym na posiedzeniu Zarz膮du w dniu 27 wrze艣nia 2017 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2018 r. Koszty usuwania i przechowywania pojazd贸w na obszarze danego powiatu, ustala corocznie rada powiatu w drodze uchwa艂y stawki op艂at obowi膮zuj膮ce w danym roku kalendarzowym ulegaj膮 corocznie zmianie w stopniu odpowiadaj膮cym wska藕nikowi cen towar贸w i us艂ug konsumpcyjnych. Na ka偶dy rok kalendarzowy minister w艂a艣ciwy do spraw finans贸w og艂asza maksymalne stawki op艂at. Na ich podstawie ustalono stawki na terenie powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawiony projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 przygotowan膮 na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego pod nazw膮 Ocena przygotowa艅 do zimowego oraz letniego utrzymania dr贸g oraz sprawozdanie z przeprowadzonych prac, remont贸w i inwestycji. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawion膮 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-10-26 07:00:01
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-26 07:00:01
Liczba wy艣wietle艅 : 868licznik odwiedzin: 13394698