logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 57/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018

Uchwa艂a nr 57/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy
Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi
oraz innymi podmiotami w roku 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) oraz 搂 3 uchwa艂y nr XLI/233/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 wrze艣nia 2010 r. w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
Przyst臋puje si臋 do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018:
1) rozpocz臋cie konsultacji nast膮pi w dniu 24 sierpnia 2017 r., a zako艅czenie
w dniu 8 wrze艣nia 2017 r.;
2) projekt Programu wsp贸艂pracy mo偶na pobra膰 ze strony www.pyrzyce.pl
/ Organizacje pozarz膮dowe / Konsultacje lub w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 4;
3) opinie i uwagi nale偶y sk艂ada膰 na pi艣mie w sekretariacie Starostwa lub przesy艂a膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres w.durkin@pyrzyce.pl;
4) warunkiem udzia艂u organizacji w konsultacjach jest podanie nast臋puj膮cych informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imi臋 osoby zg艂aszaj膮cej udzia艂 organizacji w konsultacjach;
5) za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 2.
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Stanis艂aw St臋pie艅 .....................................
Bart艂omiej Kr贸likowski .....................................
Mi艂osz 艁uszczyk .....................................
Jaros艂aw Ileczko .....................................
Wiktor To艂oczko .....................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-09-11 09:19:21
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-11 09:19:21
Liczba wy艣wietle艅 : 672licznik odwiedzin: 11404486