logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 31 stycznia do 21 marca 2017 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 31 stycznia do 21 marca 2017 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 31 stycznia 2017 r.
2) 8 lutego 2017 r.
3) 15 lutego 2017 r.
4) 22 lutego 2017 r.
5) 1 marca 2017 r.
6) 8 marca 2017 r.
7) 14 marca 2017 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie przyj臋cia Programu Kultury Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2021.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego.
- W sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 wprowadzono zmiany wysoko艣ci dotacji dla Domu Pomocy Spo艂ecznej oraz dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂ami dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami i rozdzia艂ami na finansowanie zada艅 zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na rozliczenie kwalifikacji wojskowej, na zakup nieruchomo艣ci wzd艂u偶 drogi powiatowej oraz na modernizacj臋 budynku warsztat贸w szkolnych.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej
i wy艂膮czeniu z u偶ytkowania odcinka drogi na terenie powiatu gryfi艅skiego. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej i wy艂膮czenie z u偶ytkowania dotyczy艂o odcinka drogi nr 1399Z Mory艅-Orzech贸w. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2017 roku zada艅 publicznych. Zadania obejmuj膮 obszar nauki, szkolnictwa wy偶szego, edukacji, o艣wiaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury
i dziedzictwa narodowego. Konkurs obejmuje 12 zada艅. Na realizacj臋 zada艅 wybranych w ramach konkursu, przeznacza si臋 艣rodki finansowe w wysoko艣ci
27 tys. z艂.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Jedna uchwa艂a dotyczy艂a drogi nr 1925Z ul. Henryka Wieniawskiego
w Stargardzie, a druga odcinka drogi nr 1748Z w Krzemieniu. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywne opini臋.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 r. W sk艂ad komisji weszli pracownicy Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych i cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pod nazw膮 "Praca z trudnym podopiecznym w domu pomocy spo艂ecznej" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Regionalnego - Program Wsp贸艂pracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" oraz udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych przy realizacji tego projektu. W ramach projektu odb臋dzie si臋 trzydniowe spotkanie pracownik贸w z Polski i Niemiec maj膮ce na celu wymian臋 do艣wiadcze艅 i podtrzymanie partnerskiej wsp贸艂pracy Domu Pomocy Spo艂ecznej z DRK Kreisverband Uckermark Ost.e.V.
- W sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2017 r. Na dofinansowanie realizacji zada艅 publicznych przewidziano kwot臋 27 000 z艂. W niniejszym konkursie rozdysponowano 18 200 z艂 na dofinansowanie 16 projekt贸w. Pozosta艂a, niewykorzystana kwota 8 800 z艂 zostanie rozdysponowana w ramach drugiego konkursu.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu, na sprzeda偶 nieruchomo艣ci. Sprzeda偶 dotyczy trzech dzia艂ek niezabudowanych oznaczonych nr 15/7, nr 15/18 i nr 15/19, po艂o偶onych w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Wcze艣niej og艂aszane przetargi nie doprowadzi艂y do ich sprzeda偶y. Proponuje si臋 og艂oszenie sz贸stego ustnego przetargu nieograniczonego oraz obni偶enie ceny wywo艂awczej
o 30 % warto艣ci nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przyznanie podwy偶ek wynagrodze艅 pracownikom Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pyrzycach. Wnioskowano o podwy偶k臋 w wysoko艣ci 300 z艂 brutto dla 8 pracownik贸w i 150 z艂 dla jednego pracownika zatrudnionego na
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-07-07 07:35:41
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-07 07:35:41
Liczba wy艣wietle艅 : 955licznik odwiedzin: 13393160