logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 43/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.

Uchwa艂a Nr 43/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z p贸藕n. zm.) oraz art. 36a ust. 1, 2 oraz ust.13 w zwi膮zku z art. 5c pkt 2) ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1943 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powierza si臋 pani Annie Zasadzi艅skiej stanowisko dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach na okres od 1 wrze艣nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.


搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du.搂 3.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮, od 1 wrze艣nia 2017 r.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-07-07 07:17:50
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-07 07:17:50
Liczba wy艣wietle艅 : 749licznik odwiedzin: 11203025