logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XV/86/2000

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dodatk贸w do diety dla radnych pracuj膮cych w Komisji Przetargowej

Uchwa艂a Nr XV/86/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 15 marca 2000 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dodatk贸w do diety dla radnych
pracuj膮cych w Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) oraz rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 27 grudnia 1998 r. w sprawie maksymalnych diet przys艂uguj膮cych radnemu powiatu (Dz.U. Nr 146, poz. 959) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Ustala si臋 dodatek do diety dla radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego za udzia艂 w posiedzeniu Komisji Przetargowej.

搂 2

Wysoko艣膰 dodatku ustala si臋 na 20% kwoty najni偶szego wynagrodzenia za prac臋 pracownik贸w og艂aszanego przez Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.

搂 3

Dieta 艂膮cznie z niniejszym dodatkiem nie mo偶e przekroczy膰 maksymalnej kwoty diety przys艂uguj膮cej radnemu powiatu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
搂 4

Kwoty dodatk贸w naliczonych zgodnie z 搂 2 wyp艂aca si臋 pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, za kt贸ry przys艂uguje, w kasie Starostwa lub przelewem na rachunek osobisty wskazany przez radnego.

搂 5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

ANDRZEJ JAKIE艁A
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:45:53
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:45:53
Liczba wy艣wietle艅 : 2848licznik odwiedzin: 13394730