logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXV/169/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci na rzecz Skarbu Pa艅stwa


UCHWA艁A NR XXXV/169/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci
na rzecz Skarbu Pa艅stwa

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zmiany: z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, zmiany: z 2016 r. poz. 2260; z 2017 r. poz. 820) oraz 搂 7 ust. 2 uchwa艂y Nr XI/59/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 wrze艣nia 2015 r. w sprawie okre艣lenia zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 4164), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Wyra偶a si臋 zgod臋 na zbycie na rzecz Skarbu Pa艅stwa, w formie darowizny, nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej po艂o偶onej w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 18 o pow. 0,8387 ha obr臋b Pyrzyce 12, dla kt贸rej urz膮dzona jest ksi臋ga wieczysta KW SZ2T/00026712/2, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

搂 2.
Nieruchomo艣膰 opisana w 搂 1 b臋dzie darowana z przeznaczeniem na budow臋 nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach (siedziba organ贸w administracji publicznej).

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY


RYSZARD BERDZIK


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-27 09:58:38
Data ostatniej modyfikacji : 27.06.2017 09:58
Liczba wy艣wietle艅 : 301licznik odwiedzin: 8131682