logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXV/168/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia

UCHWA艁A NR XXXV/168/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 730), art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, poz. 2260, poz. 1948) oraz 搂 6 ust. 5 pkt 2 lit. b statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XVIII/103/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂1.

W uchwale Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/46/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia 搂 1 ust. 2 lit. b pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) Katarzyna Walerowska".
搂2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-27 09:57:53
Data ostatniej modyfikacji : 27.06.2017 09:57
Liczba wy艣wietle艅 : 280licznik odwiedzin: 8136990