logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXV/167/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

UCHWA艁A NR XXXV/167/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 21 czerwca 2017 r.


w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Po zapoznaniu si臋 z:
1) sprawozdaniem z wykonania bud偶etu na 2016 r.;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
4) informacj膮 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
udziela si臋 Zarz膮dowi Powiatu absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu na rok 2016.

搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-27 09:57:20
Data ostatniej modyfikacji : 27.06.2017 09:57
Liczba wy艣wietle艅 : 268licznik odwiedzin: 8133188