logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 19/2017 z dnia 24 maja 2017 r.PROTOK脫艁 Nr 19/2017
z dnia 24 maja 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmniejszenie planu dochod贸w Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Po konsultacjach z Ministerstwem Rozwoju zosta艂a zmniejszona dotacja przyznawana na funkcjonowanie Punktu
o 5 500 z艂. Wnioskuje si臋 o zmniejszenie wydatk贸w na zakup materia艂贸w i delegacje. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt nosi nazw臋 Wsparcie szk贸艂
i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce+". Projekt zosta艂 zatwierdzony do realizacji i zosta艂o przyznane dofinansowanie w wysoko艣ci ponad 4,6 miliona z艂. Warto艣膰 projektu wynosi 5 432 721,25 z艂, w tym wk艂ad w艂asny 814 908,59 z艂. Wk艂ad w艂asny b臋dzie wp艂acany w rocznych ratach w trakcie trwania projektu. Projekt b臋dzie realizowany od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2023 r. W ramach projektu b臋dzie realizowanych wiele dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 jako艣ci kszta艂cenia, mi臋dzy innymi poprzez modernizacj臋 bazy dydaktycznej, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, dodatkowe kursy kwalifikacyjne i praktyki dla uczni贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu Pyrzyckiego, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 zmniejsza si臋 wydatki Lokalnego Punktu Informacyjnego o kwot臋 5 500 z艂 zgodnie z przyj臋tym wnioskiem. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w w wysoko艣ci 5 500 z艂 pomi臋dzy paragrafami, zmniejszaj膮c wydatki Lokalnego Punktu Informacyjnego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych i zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu gryfi艅skiego. Zmiana kategorii dotyczy drogi nr 1368Z Szczawno-Pniewo. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 dwie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowych w celu wy艂onienia kandydat贸w na stanowiska
dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach oraz
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach. W sk艂ad komisji weszli przedstawiciele organu prowadz膮cego, organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny, rady pedagogicznej i zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-08 11:40:26
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-08 11:40:26
Liczba wy艣wietle艅 : 723licznik odwiedzin: 11376712