logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 18/2017 z dnia 17 maja 2017 r.PROTOK脫艁 Nr 18/2017
z dnia 17 maja 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych. Poinformowa艂, i偶 w kwietniu br. do palc贸wki zosta艂o przyj臋tych 3 nowych podopiecznych w tym dw贸ch z nich posiada orzeczenie
o indywidualnym nauczaniu oraz ma zdiagnozowane ADHD. Dzieci sprawiaj膮 r贸wnie偶 du偶e problemy wychowawcze, co wi膮偶e si臋 z wprowadzeniem dodatkowych dy偶ur贸w popo艂udniowych oraz w soboty i niedziel臋. Konieczne jest wi臋c zwi臋kszenie zatrudnienia
o 1 etat. Starosta zaproponowa艂, aby wyrazi膰 zgod臋 na zatrudnienie dodatkowego wychowawcy bez zwi臋kszania planu wydatk贸w. Ewentualne 艣rodki zostan膮 przesuni臋te
w terminie p贸藕niejszym w przypadku wyst膮pienia takiej koniczno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie zatrudnienia w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 wniosek Lokalnego Punktu Informacyjnego
o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w wysoko艣ci 100 000,00 z艂. Skarbnika wyja艣ni艂, i偶 taka sytuacja powtarza si臋 systematycznie i nie zagra偶a to naszej kondycji finansowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Pe艂nomocnika Starosty ds. zdrowia i pomocy spo艂ecznej o zabezpieczenie 艣rodk贸w na sp艂at臋 zobowi膮za艅 przej臋tych po zlikwidowanym SPZOZ w Pyrzycach w wysoko艣ci 6 994,81 z艂. Mariusz Marek Przybylski wyja艣ni艂,
i偶 w dokumentacji likwidatora nie ma informacji o zaspokojeniu roszcze艅 wobec wierzyciela. Brak jest r贸wnie偶 informacji tym, i偶 takie zobowi膮zanie figurowa艂o w wykazie zobowi膮za艅. Starosta zaproponowa艂, aby zabezpieczy膰 kwot臋 zobowi膮za艅 oraz podj膮膰 kroki negocjacyjne, co do wysoko艣ci odsetek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora ZS nr 2 CKU w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na zlecenie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku w ramach RPO WZ dzia艂anie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie wykonania operat贸w
z zakresu ochrony przeciwpo偶arowej dla budynku internatu ZS nr 2 CKU w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-08 11:40:00
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-08 11:40:00
Liczba wy艣wietle艅 : 1021licznik odwiedzin: 13394906