logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.

Uchwa艂a Nr 38/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko
dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z p贸藕n. zm.) oraz 36a ust. 1 w zwi膮zku z art. 5c pkt. 2 oraz art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z p贸藕n. zm.) oraz na podstawie 搂2 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szko艂y lub publicznej plac贸wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Powo艂uje si臋 Komisj臋 konkursow膮 w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach w sk艂adzie:

1. Wioletta Balcerzyk - przedstawiciel organu prowadz膮cego - przewodnicz膮cy;
2. Jaros艂aw Ileczko - przedstawiciel organu prowadz膮cego - cz艂onek;
3. Mariusz Majak - przedstawiciel organu prowadz膮cego- cz艂onek;
4. Hanna Markowska - przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny- cz艂onek;
5. Monika Pi膮tkowska - przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny- cz艂onek;
6. Agnieszka Stroynowska - przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny- cz艂onek;
7. Kinga Piskrzy艅ska-Lizak - przedstawiciel rady pedagogicznej - cz艂onek;
8. Justyna Komorowska - przedstawiciel rady pedagogicznej - cz艂onek;
9. Katarzyna Zdu艅czyk - przedstawiciel rady rodzic贸w- cz艂onek;
10. Renata Marsza艂ek - przedstawiciel rady rodzic贸w- cz艂onek;
11. Bo偶ena To艂oczko - przedstawiciel zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej- cz艂onek;
12. Rados艂aw Mierzwiak - przedstawiciel zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej- cz艂onek.

搂 2.
Do post臋powania przeprowadzonego przez Komisj臋 konkursow膮 maj膮 zastosowanie przepisy Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szko艂y lub publicznej plac贸wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z p贸藕n. zm.).

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-06 15:58:15
Data ostatniej modyfikacji : 06.06.2017 14:58
Liczba wy艣wietle艅 : 303licznik odwiedzin: 8465359