logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXIV/163/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017

UCHWA艁A NR XXXIV/163/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 2.076,00 z艂, z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 2.076,00 z艂, w tym:
- dzia艂 756 DOCHODY OD OS脫B PRAWNYCH, OD OS脫B FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ膭CYCH OSOBOWO艢CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI膭ZANE Z ICH POBOREM o kwot臋 2.076,00 z艂
- rozdzia艂 75622 Udzia艂y powiat贸w w podatkach stanowi膮cych doch贸d bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 2.076,00 z艂
- Starostwo Powiatowe
搂 0010. Wp艂ywy z podatku dochodowego od os贸b fizycznych o kwot臋 2.076,00 z艂.

搂 2. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 679.224,00 z艂, z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 679.224,00 z艂, w tym:
- dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 679.224,00 z艂
- rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 679.224,00 z艂
- Starostwo Powiatowe
搂 2920. Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 679.224,00 z艂.

搂 3. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 2.076,00 z艂, z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 2.076,00 z艂, w tym:
- dzia艂 758 R脫ZNE ROZLICZENIA o kwot臋 2.076,00 z艂
- rozdzia艂 75818 Rezerwy og贸lne i celowe o kwot臋 2.076,00 z艂
- Starostwo Powiatowe
搂 4810. Rezerwy og贸lne o kwot臋 2.076,00 z艂

搂 4. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2017 o kwot臋 679.224,00 z艂. z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 679.224,00 z艂, w tym:
- dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 477.524,14 z艂
- rozdzia艂 80102 Szko艂y podstawowe specjalne o kwot臋 7.500,00 z艂
- Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 6.000,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 500,00 z艂,
- rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 30.107,90 z艂
- Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 500,00 z艂
搂 4240. Zakup 艣rodk贸w dydaktycznych i ksi膮偶ek o kwot臋 500,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 14.000,00 z艂
搂 4280. Zakup us艂ug zdrowotnych o kwot臋 250,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 2.500,00 z艂
搂 4360. Op艂aty z tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych o kwot臋 528,00 z艂
搂 4430. R贸偶ne op艂aty i sk艂adki o kwot臋 300,00 z艂
搂 4440. Odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 750,00 z艂,
- Starostwo Powiatowe
搂 2540. Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 10.779,90 z艂,
- rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 155.000,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 5.000,00 z艂,
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 81.199,00 z艂
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4410. Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 200,00 z艂
搂 4440. Odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 43.095,00 z艂
搂 4530. Podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) o kwot臋 4.000,00
搂 4700. Szkolenia pracownik贸w nieb臋d膮cych cz艂onkami korpusu s艂u偶by cywilnej o kwot臋 506,00 z艂,
- rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 152.710,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 20.000,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 20.000,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4440. Odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 97.710,00 z艂,
- rozdzia艂 80134 Szko艂y zawodowe specjalne o kwot臋 24.500,00 z艂
- Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 8.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 15.000,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 1.500,00 z艂,
- rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 84.991,24 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 3.000,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 500,00 z艂
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4270. Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4360. Op艂aty z tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych o kwot臋 45,00 z艂
搂 4410. Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 100,00 z艂
搂 4440. Odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 1.346,00 z艂
搂 4510. Op艂aty na rzecz bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4530. Podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) o kwot臋 5.000,00 z艂,
- Starostwo Powiatowe
搂 2540. Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 57.000,24 z艂,
- rozdzia艂 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwot臋 22.715,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 9.000,00 z艂
搂 4270. Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 500,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4440. Odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 2.215,00 z艂,
- dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 201.699,86 z艂
- rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 54.900,00 z艂
- Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 9.900,00 z艂
搂 4220. Zakup 艣rodk贸w 偶ywno艣ci o kwot臋 18.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 25.000,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 2.000,00 z艂,
- rozdzia艂 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwot臋 1.161,68 z艂
- Starostwo Powiatowe
搂 2540. Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 1.161,68 z艂,
- rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 120.054,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 32.500,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 4.300,00 z艂
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4220. Zakup 艣rodk贸w 偶ywno艣ci o kwot臋 35.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 20.839,00 z艂
搂 4270. Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 7.000,00 z艂
搂 4360. Op艂aty z tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych o kwot臋 500,00 z艂
搂 4440. Odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 13.915,00 z艂
搂 4530. Podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) o kwot臋 4.000,00 z艂 ,
- rozdzia艂 85421 M艂odzie偶owe o艣rodki socjoterapii o kwot臋 25.584,18 z艂
- Starostwo Powiatowe
搂 2540. Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 25.584,18 z艂.

搂 5. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-02 07:21:08
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-02 07:21:08
Liczba wy艣wietle艅 : 982licznik odwiedzin: 13394751