logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXXIV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 26 kwietnia 2017 roku godz. 11.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXIV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 26 kwietnia 2017 roku
godz. 11.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXIII sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.


7. Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska o stanie 艣rodowiska na terenie powiatu Pyrzyckiego oraz sprawozdanie z wykonania zada艅 za rok 2016 przez Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska Le艣nictwa i Rolnictwa pod nazw膮 "ocena dzia艂alno艣ci w obszarze ochrony 艣rodowiska, melioracji, gospodarki wodnej, le艣nictwa i rybactwa 艣r贸dl膮dowego";
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie za rok 2016 z wykonanych zada艅 przez Geodet臋 Powiatowego, Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Dr贸g I Komunikacji;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.


9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w roku 2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii i Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia oraz Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2016 r.;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIII/160/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 158);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 roku (proj. Nr 159);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.
14. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017 (proj. Nr 160);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y o zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w (proj. Nr 161);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

18. Inscenizacja w wykonaniu uczni贸w szk贸艂 Powiatu Pyrzyckiego upami臋tniaj膮ca rocznic臋 uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

19. Zamkni臋cie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-04-13 11:52:28
Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-13 11:52:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1137licznik odwiedzin: 13394806