logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2017/2018

Uchwa艂a nr 22/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2017/2018


Na podstawie: art. 39 ust. 5 w zwi膮zku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami), Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Wyra偶a si臋 zgod臋 na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2017/2018 o nowe kierunki kszta艂cenia dla doros艂ych w formie zaocznej:
1) w Policealnej Szkole dla Doros艂ych - zaw贸d: Technik administracji (334306). Kwalifikacja K1 Obs艂uga klienta w jednostkach administracji - A.68;
2) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - projektowanie i wytwarzanie wyrob贸w odzie偶owych A.71. Kwalifikacja wyodr臋bniona w zawodzie krawiec (753105).

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-04-13 08:21:44
Data ostatniej modyfikacji : 13.04.2017 08:21
Liczba wy艣wietle艅 : 362licznik odwiedzin: 8364011