logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2017 roku

Uchwa艂a Nr 21/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2017 roku


Na podstawie: art. 90 ust. 1a i 3a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami), art. 32 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z p贸藕n. zm.), uchwa艂y Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania, zgodnie z uchwa艂膮 Nr XXIX/135/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017 z p贸藕niejszymi zmianami, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Ustala si臋 na rok 2017 dotacj臋 dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o uprawnieniach szk贸艂 publicznych dzia艂aj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w nast臋puj膮cych wysoko艣ciach miesi臋cznych:
1. na jednego wychowanka wymagaj膮cego stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a tak偶e z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu g艂臋bokim oraz z upo艣ledzeniem umys艂owym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi - 4172,88 z艂,
2. na jedno dziecko obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju - 368,97 z艂,
3. na jednego wychowanka m艂odzie偶owego o艣rodka socjoterapii - 2855,13 z艂,
4. na jednego ucznia specjalnego gimnazjum - 1190,37 z艂.


搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i ma zastosowanie do dotacji nale偶nych od dnia
1 stycznia 2017 r.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-04-13 08:20:43
Data ostatniej modyfikacji : 13.04.2017 08:20
Liczba wy艣wietle艅 : 349licznik odwiedzin: 8315115