logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXIII/160/17 z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR XXXIII/160/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 zm. poz. 1948) oraz art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 - Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Uchwala si臋 spos贸b dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego.

搂 2.
Okre艣la si臋 na okres od dnia 1 wrze艣nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. nast臋puj膮cy plan sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych oraz szk贸艂 ponadpodstawowych i szk贸艂 specjalnych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki z uwzgl臋dnieniem szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych maj膮cych siedzib臋 na obszarze Powiatu Pyrzyckiego prowadzonych przez inne organy prowadz膮ce:

1) Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2, w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:
a) trzyletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Pyrzycach,
b) trzyletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych w Pyrzycach.
Do dnia 1 wrze艣nia 2019 roku funkcjonowanie szk贸艂 tych samych typ贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach zostanie uregulowane.

2) Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5, w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:
a) czteroletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach,
b) czteroletnie Technikum Zawodowe w Pyrzycach,
c) trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Pyrzycach, w kt贸rej prowadzone b臋d膮 klasy dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Pyrzycach do czasu likwidacji kolejnych klas oraz Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Wielozawodowej w Pyrzycach do czasu likwidacji kolejnych klas,
d) trzyletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych w Pyrzycach,
e) Szko艂a Policealna dla doros艂ych w Pyrzycach.
Do dnia 1 wrze艣nia 2019 roku funkcjonowanie szk贸艂 tych samych typ贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach zostanie uregulowane.

3) Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. S艂owackiego 1, w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:
a) o艣mioletnia Szko艂a Podstawowa Specjalna w Pyrzycach,
b) trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Pyrzycach, w kt贸rej prowadzone b臋d膮 klasy dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Pyrzycach do czasu ich likwidacji,
c) Szko艂a Specjalna Przysposabiaj膮ca do Pracy w Pyrzycach,

4) Zesp贸艂 Szk贸艂 w Lipianach, ul. Ko艣ciuszki 1, w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:
a) trzyletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Lipianach,
b) trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Lipianach.

5) M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii w Ryszewku, Ryszewko 44, w ramach kt贸rego prowadzona b臋dzie o艣mioletnia Szko艂a Podstawowa Specjalna w Ryszewku.

6) Dotychczasowe Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach prowadzone przez Gmin臋 Pyrzyce z dniem 1 wrze艣nia 2017 r. w艂膮czone zostanie do o艣mioletniej Szko艂y Podstawowej w Pyrzycach z siedzib膮 ul. Rejtana 6, powsta艂ej w wyniku przekszta艂cenia Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach, ul. Rejtana 6.

搂 3.
1. Z dniem 1 wrze艣nia 2017 r. dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Pyrzycach zostanie w艂膮czone do o艣mioletniej Szko艂y Podstawowej Specjalnej w Pyrzycach.
2. Z dniem 1 wrze艣nia 2017 r. likwiduje si臋 klas臋 I, a w latach nast臋pnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
3. Dniem zako艅czenia dzia艂alno艣ci dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Pyrzycach jest dzie艅 31 sierpnia 2017 r.
4. Szko艂a, o kt贸rej mowa w ust. 1 rozpoczyna dzia艂alno艣膰 z dniem 1 wrze艣nia 2017 r. i przeprowadza post臋powanie rekrutacyjne oraz rozpoczyna kszta艂cenie o niepe艂nej strukturze organizacyjnej od klasy IV o艣mioletniej szko艂y podstawowej specjalnej w roku szkolnym 2017/2018. Szko艂a ta nie b臋dzie prowadzi艂a rekrutacji do klas I-III.
5. Z dniem 1 wrze艣nia 2017 r. dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Ryszewku zostanie przekszta艂cone w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 Specjaln膮 w Ryszewku o niepe艂nej strukturze organizacyjnej. Szko艂a ta nie b臋dzie prowadzi艂a rekrutacji do klas I-IV.
6. Szko艂a, o kt贸rej mowa w ust. 5 rozpoczyna dzia艂alno艣膰 z dniem 1 wrze艣nia 2017 r. i przeprowadza post臋powanie rekrutacyjne oraz rozpoczyna kszta艂cenie o niepe艂nej strukturze organizacyjnej od klasy V o艣mioletniej szko艂y podstawowej specjalnej w roku szkolnym 2017/2018.

搂 4.
Od dnia 1 wrze艣nia 2019 r. okre艣la si臋 plan sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki z uwzgl臋dnieniem szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych maj膮cych siedzib臋 na obszarze Powiatu Pyrzyckiego prowadzonych przez inne organy prowadz膮ce:

1) Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2, w ramach kt贸rego prowadzone b臋dzie czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Pyrzycach prowadz膮ce klasy dotychczasowego trzyletniego liceum og贸lnokszta艂c膮cego do czasu ich likwidacji,

2) Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5, w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:
a) pi臋cioletnie Technikum w Pyrzycach powsta艂e w wyniku przekszta艂cenia czteroletniego technikum prowadz膮ce klasy dotychczasowego 4 letniego technikum do czasu ich likwidacji,
b) trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Pyrzycach,
c) czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych w Pyrzycach prowadz膮ce klasy dotychczasowego trzyletniego liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych do czasu ich likwidacji,
d) Szko艂a Policealna w Pyrzycach,
e) dwuletnia Bran偶owa Szko艂a II Stopnia w Pyrzycach, w kt贸rej nab贸r i rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci nast膮pi w roku szkolnym 2020/2021,

3) Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. S艂owackiego 1, w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:
a) o艣mioletnia Szko艂a Podstawowa Specjalna w Pyrzycach o niepe艂nej strukturze organizacyjnej,
b) trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Pyrzycach,
c) trzyletnia Szko艂a Specjalna Przysposabiaj膮ca do Pracy w Pyrzycach,

4) Zesp贸艂 Szk贸艂 w Lipianach, ul. Ko艣ciuszki 1, w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:
a) czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Lipianach prowadz膮ce klasy dotychczasowego trzyletniego liceum og贸lnokszta艂c膮cego do czasu ich likwidacji,
b) trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Lipianach.

5) M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii w Ryszewku, Ryszewko 44, w ramach kt贸rego prowadzona b臋dzie o艣mioletnia Szko艂a Podstawowa Specjalna w Ryszewku.

搂 5.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 6.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego


Ryszard Berdzik


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-03-28 11:51:52
Data ostatniej modyfikacji : 28.03.2017 12:01
Liczba wy艣wietle艅 : 277

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.03.2017 11:57poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.03.2017 11:51poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8133105