logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXIII/156/17 z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmiany porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowegoUCHWA艁A NR XXXIII/156/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmiany porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 zm. poz. 1948) i art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.
1. Wyra偶a si臋 zgod臋 na zmian臋 porozumienia zawartego w dniu 8 maja 2012 r. pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a Gmin膮 Pyrzyce na przekazanie zadania w艂asnego polegaj膮cego na utworzeniu i prowadzeniu przez Gmin臋 Pyrzyce z dniem 1 wrze艣nia 2012 roku szko艂y mistrzostwa sportowego, stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XVII/92/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego.
2. Projekt zmiany porozumienia stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC45 KB POBIERZza艂膮cznik28.03.2017 11:47117

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-03-28 11:46:36
Data ostatniej modyfikacji : 28.03.2017 11:46
Liczba wy艣wietle艅 : 320licznik odwiedzin: 8131706