logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 r.

Uchwa艂a nr 17/2017
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w zwi膮zku z 搂14 ust. 1 "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017" stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXVI/123/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 wrze艣nia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 w sk艂adzie:
1) Wioletta Balcerzyk - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - przewodnicz膮cy komisji;
2) Mi艂osz 艁uszczyk - cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego;
3) Teresa Mamos - przewodnicz膮ca Zarz膮du Oddzia艂u Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 66 w Pyrzycach;
4) Mariusz Marek Przybylski - prezes Zarz膮du Stowarzyszenia "Nasz Szpital" w Pyrzycach;
5) Beata Kwiecie艅 - g艂贸wny specjalista w Wydziale O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych
w 2017 roku.

搂 2.

Dokonanie oceny merytorycznej z艂o偶onych ofert nast臋puje na formularzu "Karta oceny oferty" b臋d膮cym za艂膮cznikiem do uchwa艂y.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC41.5 KB POBIERZza艂膮cznik02.03.2017 07:50140

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-03-02 07:49:34
Data ostatniej modyfikacji : 02.03.2017 07:49
Liczba wy艣wietle艅 : 363licznik odwiedzin: 8315063